Klepačovská bledule 2018

Klepačovská Občanská HyperaktivitA
pořádá v sobotu 24. března 2018 turistický pochod
KLEPAČOVSKÁ BLEDULE

Startuje se ve vestibulu restaurace Na Kopci od 7:30, trasy jsou v délkách 7, 10, 17 a 27 km.

Startovné 30 Kč/osoba, děti do 15-ti let zdarma. Občerstvení v restauraci je zajištěno již od ranní prezentace.

Budeme se těšit na všechny účastníky.

Více informací na http://biketeam.klepacovublanska.cz/?p=1375

Podařilo se v listopadu a prosinci 2017

  • nové regály v klubu Škola (šatna)
  • výměna termostatu v klubu Škola
  • nákup nových pomůcek a věcí do klubu Škola
  • platba za webghosting (provoz internetových stránek)
  • příprava a uskutečnění brigády na hřišti a za klubem Škola
  • rozsvícení vánočního stromu
  • vánoční výstava v klubu Škola

Za Občanskou aktivitu tímto děkujeme městu Blansku za organizační a finanční odporu. Dále děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě všech kulturně-společenských akcí.

Výzva k nominování osob na udělení Ceny města Blansko za rok 2017

V souladu se Statutem Ceny města Blansko (dále jako „Cena“) schváleném zastupitelstvem města dne 5. prosince 2017 vyzýváme širokou veřejnost k zasílání nominačních listů osob, o kterých se veřejnost domnívá, že by byli vhodnými laureáty Ceny. O udělení ceny poté rozhodne Zastupitelstvo města Blansko.

Nominovat můžete osobu, která se narodila, žije nebo je svým působením významně spojena s městem Blansko a svým působením významně přispěla k šíření dobrého jména města nebo svojí odbornou činností, morálními kvalitami či společenskou odpovědností přispěla k posílení mezilidských vztahů ve společnosti v kalendářním roce, za nějž je Cena udělována. Cena může být udělena osobě žijící i osobě in memoriam.

Nominovat můžete osoby v těchto kategoriích:
a) za přínos v oblasti umění;
b) za přínos v oblasti sportu;
c) za přínos v oblasti vědy a techniky;
d) za záchranu lidského života;
e) za hrdinský čin jiný než je záchrana lidského života;
f) za dílo nebo činnost výše neuvedenou, kterými fyzická osoba významným způsobem pozitivně reprezentuje město Blansko.

Návrh je třeba předložit písemnou formou (formulář ve formátu PDF) nejpozději do 31.1.2018 na adresu:

Město Blansko
Odbor ŠKOL
Nám. Republiky 1
678 01 Blansko

Poděkování – Tříkrálová sbírka 2018

Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vám velmi poděkovat za finanční dary do Tříkrálové sbírky, která se v naší obci konala v sobotu dne 6.1.2018. Částka, která se vybrala je opět vyšší, než v minulém roce, činí 13.392,- Kč.

Poděkování za koledování patří také Verunce Bouškové, Simonce Havlíčkové a Justýnce Kostíkové.

Edita Kučerová

http://blansko.charita.cz/ fotogalerie/trikralova-sbirka- 2018/

Zdravotní cvičení s prvky pilates

Vážení spoluobčasné,
protože stále více přibývá problémů s pohybovým aparátem a zdravý pohyb se stává nutností, rozhodla jsem se otevřít kurz zdravotního cvičení. Cvičení bude obsahovat protahovací a posilovací cviky s prvky pilates, body balance, deep work a další. Bude zaměřené na posílení hlubokého svalstva, které má vliv na postavení páteře. Cvičení bude probíhat jednou týdně – pondělí/středa od 18 do 19 hodin v prostorách bývalé školy.

Pokud bude o cvičení zájem /přihlásí se cca 10 lidí/, otevřu první hodinu v pondělí 15.1.2018. Kurz bude probíhat do konce května (obsahuje 20 hodin), cena kurzu bude 800 kč.

Pokud máte o cvičení zájem, přihlaste se mi prosím mailem – v.zavadilov@seznam.cz nebo telefonicky 608 251 981 během tohoto týdne! V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím kontaktujte.

Veronika Kovaříková (Zavadilová)