Podařilo se v červnu a červenci 2017

– výměna oken v klubu Škola

– oprava kotle v klubu Škola

– doplnění veřejného osvětlení v ulici Zátiší

– výměna 2 ks odpadkových košů u dětského hřiště a u velkého hřiště

   

– kontejner na plasty u kapličky

– kontejner na textil u točny autobusu

Děkujeme MěÚ Blansko za financování a zajištění akcí.

OA Klepačovský výbor

Přistavení velkokapacitních kontejnerů (září 2017)

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v pondělí 4.9.2017 od 16 do 18 hodin u spodní zastávky MHD na Klepačově. V případě naplnění odjíždí dříve.
Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně. Jednotlivá místa budou kontrolována posádkou vozidla a ukládání odpadů mimo kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky.

Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky, použitá elektrozařízení, textil a směsný komunální odpad. Tento svoz je určen pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na zneškodnění odpadů.

Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a na ul. Na Brankách.

Celý text na adrese https://www.blansko.cz/soubory/uredni-deska/20170614091849.pdf

Muzeum Blanenska – nejbližší akce

Nový vzdělávací program Muzea Blanenska

Na co je nový vzdělávací program zaměřen?

Na podporu zájmu o oblasti vědy a nové technologie, rozšíření znalostí o přírodním i kulturním dědictví Moravského krasu prostřednictvím práce s naturfakty, artefakty a novými technologiemi, získávání znalostí z vybraných přírodních věd nad rámec školní látky, seznámení se s technologií 3D skenování, 3D tisku a s vědeckými metodami práce, individualizaci výuky s ohledem na maximalizaci potenciálu každého žáka a studenta, a na rozvoj schopnosti spolupráce ve skupině a prezentaci společného díla.

Termín: 22. 6. 2017 v 16:00 v Multimediálním sále muzea

 

Mincovní poklady na Hedvábné cestě

Muzeum Blanenska pořádá ve čtvrtek 29. června v 18 hodin vernisáž výstavy Mincovní poklady na Hedvábné stezce. Na výstavě se představí deset autentických mincovních pokladů nalezených na místech, jimiž procházela Hedvábná cesta, starověká a středověká trasa vedoucí z východní Asie přes střední Asii do Středomoří. Její celková délka po souši a po moři činí asi 8000 km. Unikátní bude nejstarší poklad 50 stříbrných drachem ražených jménem baktrijského krále Aza II (podle legendy jednoho z biblických Tří králů). Jste srdečně zvání.
V 17 hodin bude stejně jako před každou zahajovací výstavou doprovodný program pro děti.
Výstavu můžete zhlédnout do 24. září, od úterý do neděle, od 9 do 17 hodin. Nezapomeňte také, že 25. června končí výstava o významné blanenské rodině Ježků, zabývající se výrobou zemědělských strojů.

 

Noc na zámku

Přespání na zámku se zábavným programem pro děti. Tentokráte s Jinřichem Wankelem.

I letos muzeum nabízí dětem možnost přespání na zámku během letních prázdnin ve dvou termínech. Během zábavného programu se účastníci dozví něco o významném badateli Jindřichu Wankelovi, například i to, že když on sám na zámku bydlel, střašil místní děti, že na zámku žije duch.

KDY: 28. -29. 7. 2017 nebo 25. -26. 8. 2017

Přihláška a bližší informace na www.muzeum-blanenska.cz

Za vodou se můžete vydat na klepačovský vodojem

(převzato z https://www.blansko.cz/clanky/2017/06/za-vodou-muzete-prijit-i-na-klepacovsky-vodojem, 13. června 2017)

Vodárenská akciová společnost, a. s., zve zájemce z řad veřejnosti, ale i žáky a studenty základních a středních škol, na prohlídky objektů sloužících k výrobě pitné vody a čištění odpadních vod. V rámci akce „Přijďte za vodou!“ proběhne den otevřených dveří i v novém objektu vodojemu na Klepačově.

V pátek 16. června mohou lidé na řadě míst Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina navštívit a dozvědět se informace o tom, odkud se do jejich domácností dostává pitná voda, jak se tato voda vyrábí a také, kde končí voda, která odteče z dřezů, umyvadel, van či záchodů.

Vodárenská akciová společnost, a. s., totiž připravila na tento den od 9 do 16 hodin dny otevřených dveří v objektech, které provozuje. Lidé se tak budou moci podívat na téměř dvacet zajímavých míst, kde jim informace o jejich historii, o používaných technologiích a dalších zajímavostech sdělí odborní pracovníci.

Iva Šebková
vedoucí marketingu a komunikace

Dlouhodobá profesionální údržba sportovišť – realizace

V minulém týdnu proběhlo mechanické čištění umělého povrchu na klepačovském hřišti. Současně byl doplněn písek. Prosíme všechny uživatele hřiště, aby po ukončení hry prováděli pravidelnou údržbu kartáčováním. Oba kartáče jsou volně přístupné na hřišti. Písek se musí postupně a rovnoměrně zapravit do povrchu. V žádném případě písek nevymetejte mimo hřiště! Udržíme si tak společně hřiště dlouhodobě v kvalitním stavu. Město Blansko nám pomáhá s „velkou údržbou“ která stojí řádově desítky tisíc korun. Malá a běžná údržba je už na nás. Udržujme sportoviště čisté a bezpečné, tak aby nám mohlo sloužit co nejdéle.

Silnice Blansko–Klepačov je průjezdná bez omezení v obou směrech

(převzato z https://www.blansko.cz/clanky/2017/06/silnice-blansko-klepacov-je-prujezdna-bez-omezeni-v-obou-smerech, 1. června 2017)

Dlouho prosazovaná investice do opravy klepačovských serpentin je u zdárného konce. Rekonstrukce, která měla za úkol posílit bezpečnost dopravy do a z této místní části Blanska, byla ukončena včera. Krajská komunikace je počínaje dnešním dnem uvedena do provozu. Do konce prázdnin dojde i na opravu povrchu silnice v dalším úseku k odbočce k Samsaře.

„Celkové náklady na rekonstrukci silnice činí 15.400 tis. Kč bez DPH (pozn. red.: z toho 6.269 tis. Kč původní projekt + 9.131 tis. Kč opěrné zdi a stabilizace svahů). S realizací stavby jsme začali v červnu loňského roku s tím, že zpracovaná projektová dokumentace předpokládala rozšíření serpentin pro bezpečné míjení projíždějících vozidel, svahy byly řešeny pouze svahováním. Po zahájení zemních prací se ale ukázalo, že skalní masiv je značně narušen, a bylo proto nutno navrhnout a realizovat opěrné zdi a dodatečnou stabilizaci svahů,“ uvedl vedoucí oblasti Blansko SÚS JMK Miloš Bažant.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje v současné době připravuje k zadání veřejnou zakázku na opravu povrchu silnice mezi koncem dokončené stavby a začátkem blanenské části města Klepačov (odbočka k Samsaře). Hotovo by mělo být ještě do konce prázdnin.

(foto: S. Mrázek)