Volby do občanské aktivity 2018 – výsledky

Poděkování za Vaše hlasy. Představení členů občanské aktivity.

Vážení obyvatelé Klepačova,
ve dnech 5. a 6.10.2018 proběhlo v Dělnickém domě na Klepačově hlasování do občanské aktivity (OA). Hlasovalo celkem 240 z Vás, což zajistilo občanské aktivitě existenci na další 4 roky.
Děkujeme za Vaše hlasy, budeme pracovat na stálém zlepšování prostředí a podmínek na Klepačově, nově se budeme snažit usměrnit své síly směrem k větší podpoře vzdělávání, společenských a kulturních akcí v naší městské části.

Na 1. schůzi OA v novém složení konané dne 8.10.2018 byly odhlasovány tyto funkce:

 • Mgr. Kateřina Habinová – předsedkyně OA
 • Pavel Tvarog – místopředseda OA
 • Ing. Michal Mrázek – člen OA
 • Petr Urbánek – člen OA
 • Ing. Ivo Stejskal – člen OA
 • Leoš Kovařík – člen OA

Budeme velice rádi, pokud nás budete průběžně kontaktovat, ať s nápadem nebo starostí.
Prosím pište nám na oakvklepacovublanska.cz, volejte 607 955 033 (K. Habinová) nebo přijďte na naši veřejnou schůzi, kterou pořádáme každý měsíc v budově místního rozhlasu.

Za OA, Kateřina Habinová

Volby do občanské aktivity 2018

Pomozte občanské aktivitě:
přijďte ji dát svůj hlas

Vážení obyvatelé Klepačova,

již od roku 2010 zde působí občanská aktivita (OA) Klepačovský výbor. Jsme spojnicí mezi Klepačovem a Městem Blanskem, které žádáme o opravy a investice do naší městské části. Jsme rádi, že se díky naší aktivitě podařilo opravit serpentiny, realizovat vodovod či provozovat klub Škola a mnohé jiné. Dále spravujeme roční příspěvek 74 tis. Kč, kterým financujeme např. setkání s důchodci, cvičební a rukodělné pomůcky do klubu Škola nebo odměny pro děti. Pravidelně vás informujeme o akcích i o tom, co se podařilo. Vidíme, že desítky hodin naší práce mají smysl a výsledky a jsme rádi, že tak máme příležitost pomáhat Klepačovu.

Nyní však potřebujeme vaši pomoc – vaše hlasy: Město Blansko nově vyžaduje, aby byli členové OA každé 4 roky voleni vámi, obyvateli Klepačova, minimální počet hlasů je 70. Pokud byste nehlasovali v tomto minimálním počtu, OA by bez náhrady zaniklo, skončila by tedy možnost komunikovat koordinovaně a účinně požadavky Klepačova s Městem Blanskem a také by nebylo možné čerpat zmíněných 74 tis. Kč.

Proto chystáme “volby” do občanské aktivity, které proběhnou současně s volbami do zastupitelstva Města Blanska dne 5. a 6.10.2018. Hlasovací lístky budou nachystány v předsálí Dělnického domu, kde Vás poprosíme o volbu nových členů OA.

Navrhujeme tyto kandidáty, budeme moc rádi, když se přihlásí i někdo další z vašich řad:

 • Mgr. Kateřina Habinová, 40 let, manažer, současná předsedkyně OA
 • Pavel Tvarog, 46 let, programátor CNC, současný místopředseda OA
 • Ing. Michal Mrázek, 34 let, vývojový pracovník, správce webových stránek OA
 • Petr Urbánek, 28 let, řidič, hasič SDH Klepačov
 • Ing. Ivo Stejskal, 51 let, OSVČ
 • Leoš Kovařík, 35 let, nástrojář
 • popř. další

Co čeká členy OA? Každý měsíc se pravidelně scházíme na 1,5 hodinové jednání, kde řešíme aktuální témata, kontrolujeme stav našich žádostí, hledáme, co by se dalo zlepšit. Rozdělíme si úkoly, každý člen by měl mít své téma, popř. odbor na Městu Blansku, kde řeší naše podněty a usiluje o jejich kvalitní a rychlou realizaci. Pokud bude členů OA dostatek a práce se rozdělí, čeká každého cca 3 hodiny měsíčně práce (vč. schůze) ve prospěch naší městské části. Většinou se jedná o velmi uspokojující činnost – věci se daří, výsledky snažení jsou hmatatelné. Síla OA spočívá v její jednotě, pohotovosti a nezdolnosti, její členové pomáhají vytvářet lepší život na Klepačově.

Přijďte dát občanské aktivitě svůj hlas, těšíme se na vás a předem děkujeme.

Kateřina Habinová

Zápis ze setkání se starostou 2018

Vážení spoluobčané,
dne 17.9.2018 proběhlo v klubu Škola setkání se starostou a dalšími představiteli města Blanska.
Níže Vám posíláme stručný přehled témat, která byla řešena.

 • Označení knihovny na budově – předáno řediteli knihovny Mgr. Dlapovi k další realizaci, neboť věc knihoven plně spadá do jeho kompetence.
 • Vyklizení suterénu v bývalé škole – bude zajištěn kontejner.
 • Revize kotlů – objednáno, současně bude provedena revize i akumulačních kamen.
 • Kontejnery – kontejnery na biologicky rozložitelný odpad není možné ze stávají smlouvy dále navýšit, kapacita je na 100%.
 • Prořez lip – suché větvě jsou již označeny, je provedena fotodokumentace a samotná realizace bude v době vegetačního klidu.
 • Fasáda budovy bývalé školy (jižní strana) – je v návrhu rozpočtu 2019.
 • Smrk u bývalé školy – ze 2/3 uschlý vlivem činnosti kůrovce v zimním období, dojde k jeho odstranění – nyní je zahrnut mezi dalších 85 stromů, které ve městě uschly vlivem sucha nebo kůrovce; je podána žádost na OŽP – orgán ochrany přírody k povolení sanaci těchto dřevin.
 • Výsadba zeleně – bude řešena operativně na základě klimatických podmínek a financí.
 • Veřejné osvětlení (čas spínání) – je zadáno k prověření na Technické služby.

Za OA Klepačovský výbor, Mgr. Kateřina Habinová

Setkání se starostou 2018

Vážení občané Klepačova,

srdečně vás zveme na tradiční každoroční setkání se starostou města Blansko, Mgr. Ivo Polákem, s Ing. Bc. Jiřím Crhou, Ing. Markem Štefanem, Ing. Martinem Sklářem a Marcelou Horákovou.

 

Předmětem setkání budou témata týkající se oprav a investic do naší městské části a další. Přijďte se dovědět více a připojte se do diskuze otázkami a náměty.

Kdy:  pondělí 17.9.2018 v 17:00
Kde:  klub Škola (objekt býv. klepačovské školy)

Za OA Klepačovský výbor, Mgr. Kateřina Habinová

Partyzánská stezka 2018

SDH Klepačov zve v sobotu 15.9.2018 od 14:00 na zábavnou stezku pro děti i dospělé.

Pozor – letos se nám přesouvá start ke spodní zastávce autobusu na Klepačově !
Cesta plná nástrah nejen pro děti ale i pro dospělé.
Startovné: Dítě 20 Kč, dospělý 40 Kč.
Start: 14-16 hodin.
Konec za hasičskou zbrojnicí.

Od 13 hodin bude u spodní zastávky probíhat doprovodný program – sázení jedné ze 100 výročních líp srdčitých – viz. www.100lip.cz

Těší se členové SDH Klepačov