Částečná uzavírka komunikace na Klepačov se protáhne

(převzato z http://www.blansko.cz/clanky/2016/11/castecna-uzavirka-komunikace-na-klepacov-se-protahne, 30. listopadu 2016)

Žadatel požádal o prodloužení termínu částečné uzavírky dotčené části silnice III/374 43, a to z důvodu nutností změny stavby, vyvolané geologickými poměry. Předpoklad úplného ukončení stavby je v polovině roku 2017 s tím, že částečná uzavírka komunikace se předpokládá do úplného ukončení stavby.

V současné době probíhají stavební práce na stavbě silnice „III/374 43 Blansko-Klepačov, stabilizace svahů“. Tyto práce vyžadují částečnou uzavírku komunikace, která je řešená v dotčeném úseku silnice světelnou signalizací.

Stavbu provádí společnost Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost, s. r. o., Pražákova 834/60, Brno, investorem je Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č. p. 449/3, Brno.

Odbor stavební úřad

Pozor na falešného zaměstnance vodáren

(převzato z http://www.blansko.cz/clanky/2016/11/pozor-na-falesneho-zamestnance-vodaren, 19. listopadu 2016)

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Boskovice upozorňuje zákazníky, že se na Blanensku a Boskovicku znovu objevili podvodníci, kteří se vydávají za zaměstnance vodáren.

Policisté už na Blanensku vyšetřují konkrétní případ, kdy v pátek 11. listopadu osoba, vydávající se za zaměstnance vodárenské společnosti, navštívila devětaosmdesátiletou ženu přímo v Boskovicích a pod záminkou kontroly vodoměru jí odcizila celoživotní úspory ve výši 150 tisíc korun.

Více informací o tomto případu naleznete na stránkách policie.

Naše společnost v souvislosti s tímto případem žádá zejména starší občany o OBEZŘETNOST! Už v minulosti se naše společnost setkala s tím, že podvodníci tvrdili, že Vám jdou vrátit přeplatek, popřípadě hledali jiné záminky, jak se dostat do Vašich obydlí a zjistit, kde máte uložené peníze.

Proto znovu zdůrazňujeme, že po našich zaměstnancích můžete kdykoliv požadovat předložení služebního průkazu, kterými jsou všichni naši zaměstnanci vstupující do Vašich provozoven a domácností vybaveni.

Průkaz je opatřen i fotografií zaměstnance. Kdykoliv se také můžete telefonicky obrátit na naši společnost a požádat nás o ověření, zda se někdo z našich zaměstnanců ve Vaší obci v daném okamžiku pohybuje.

Mgr. Iva Šebková
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Kontejner na textil

2016_11_kontejner_textilNa Klepačově (u autobusové točny) bude umístěn KONTEJNER NA TEXTIL.

Každý z nás ročně vyprodukuje zhruba 15 kg starého šatstva. Toto množství v současnosti končí jako směsný odpad nebo v lepším případě na Charitě či sběrném středisku odpadů. Těžko se pro něj hledá jeho další využití.

Novou ekonomicky a ekologicky schůdnou cestu nabídla občanům města Blanska společnost TextilEco a.s., která se zabývá touto problematikou.

Společnost TextilEco a.s., která umístila sběrné kontejnery na šatstvo, boty a textil v našem městě dává jistotu ekologicky zhodnotit tento druh suroviny a tím účinně snížit množství směsného komunálního odpadu v řádu mnoha procent. Společnost TextilEco a.s. touto službou tak nabízí cestu dobrovolné spolupráce každému občanovi, jak se podílet na snižování dopadového znečištění našeho okolí.

Odevzdáním Vašeho nepotřebného oblečení do sběrných kontejnerů dáváte svému šatstvu druhý život.

Každý den se ve třídícím závodě v Boskovicích zabývá 100 lidí v trvalém pracovním poměru tříděním a zpracováním šatstva i bot. Zpracují 400 až 500 tun ročně. Z této hromady se podaří 50% oblečení zachránit, tak aby mohlo posloužit svému původnímu účelu. Dalších 35% se zpracuje pro průmyslové využití. Ze zbylých 15% je zatím odpad, který se termicky zhodnocuje.

(zdroj: TextilEco a.s.)

Svoz biologicky rozložitelného odpadu

Poslední svoz, v letošním roce, kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu – ovoce, zelenina a odpady ze zahrad (např. tráva, listí, plevele atd.) od rodinných domků a bytových domů proběhne dle původního rozpisu v městě Blansku dne 23.11.2016 a v městských částech 24.11.2016. Další svozy budou až od dubna 2017.

Tento druh odpadu mohou občané Blanska uložit celoročně v provozních hodinách i na sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě u Blanska nebo na ul. Na Brankách v jejich provozních hodinách.

SSO Horní Lhota u Blanska – tel.: 728 843 790
SSO na ul. Na Brankách – tel.: 723 578 034

Odbor KOM

7. Klepačovské Bowlení

KDY: 21. ledna 2017, 15-17 hod. (prezentace účastníků nejpozději 14:45 hod., vyhodnocení a vyhlášení výsledků: restaurace Na kopci 18-xx hod. téhož dne s pohoštěním)

KDE: Bowlingové centrum Blansko (u Sýpky)

STARTOVNÉ: platba předem při přihlášení: 250Kč/osoba

Do 30.12.2016 nahlaste prosím účast a zaplaťte níže uvedeným:

1 – zápisem do listiny – restaurace Na kopci
2 – osobně p.Tomáš Zavadil nebo restauratér Libor Kopáček
3 – mailem: Z.71@seznam.cz

Pozn.: kdo dřív přijde ten dřív bere – kapacita je 40 osob !!!

Vaši sportovní manipulátoři KOHA (Klepačovská Občanská HyperAktivita)

Včelaření

Občanský aktiv Klepačovský výbor a klub Škola zvou na povídání s ing. J. Drábkem
VČELAŘENÍ, VČELY A JEJICH PRODUKTY (druhá část)
které se uskuteční ve středu 23. listopadu 2016 v 16,00 hodin v bývalé škole.