Podařilo se v dubnu, květnu a červnu 2020

 • kontejnery na BRO (2. etapa výdeje nádob)
 • přistavení velkokapacitního kontejneru
 • nové světlo na chodbě v klubu Škola
 • tabulky na hřišti (monitorování kamerou, provozní řád)
 • místní vysprávky komunikací
 • výsadba stromů u spodní zastávky

Děkujeme Městu Blansko a všem ostatním, kteří se zapojili a pomáhali s organizací. Dále děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem pomáhali v situaci spojené s pandemií COVID-19.

Nádoby na BRO

Předběžným odhadem městu zbylo cca 100 ks nádob na biologicky rozložitelný odpad (BRO). V tuto chvíli je možné přidělit druhou nádobu do rodiny. Žádost a potvrzení o převzetí nádoby na BRO rodina vyplní na dalšího člena domácnosti (například 1. nádoba Petr Novák / 2. nádoba Vlasta Nováková).
Nádoba na BRO může být přidělena i občanům, kteří mají v místních částech města Blanska rekreační objekty.

Zájemci se mohou hlásit u p. Urbánka nejpozději do 15.6.2020 na email petrsdhklepacov.cz

Projekt Pitná voda Jedovnicko

(převzato z https://www.blansko.cz/clanky/2020/06/projekt-za-temer-ctvrt-miliardy-zlepsi-zasobovani-vodou-prace-potrvaji-dva-roky, 9. června 2020)

Práce na projektu Pitná voda Jedovnicko, které oddálil nouzový stav, se už naplno rozběhly. Svazek vodovodů a kanalizací chce díky investici 228 milionů vyřešit problémy se zásobováním obcí na Blanensku, zejména v okolí Jedovnic. Pomoci jim má propojení lokálních vodovodů s páteřním přivaděčem z Blanska. Společnost pro Pitnou vodu Jedovnicko, která stavbu provádí, vybuduje přivaděče, vodovodní řady a propoje pitné vody v délce asi 16,5 kilometru.

Práce na Klepačově by měly být hotovy v listopadu 2020.

Celý text je k dispozici na: https://www.blansko.cz/clanky/2020/06/projekt-za-temer-ctvrt-miliardy-zlepsi-zasobovani-vodou-prace-potrvaji-dva-roky

Přistavení velkokapacitních kontejnerů (květen 2020)

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v pondělí 4.5.2020 od 16 do 18 hodin u točny MHD na Klepačově. V případě naplnění odjíždí dříve.
Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně. Jednotlivá místa budou kontrolována posádkou vozidla a ukládání odpadů mimo kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky.

Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky, použitá elektrozařízení, textil a směsný komunální odpad. Tento svoz je určen pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na zneškodnění odpadů.

Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a na ul. Na Brankách.

Výdej nádob na BRO

V sobotu 2.5.2020 od 8 do 12 hodin se u hasičské zbrojnice uskuteční výdej dalších 60 ks kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad (BRO).

Občané Klepačova mají možnost vyzvednout si nádoby ZDARMA (podepíší formulář o převzetí a kontejner si poté odvezou domů).

Hnědé nádoby o objemu 240 litrů nahradí dosud používané plastové pytle. Svozová firma bude kontejnery odvážet vždy jednou za 14 dní ve čtvrtek. Nové kontejnery na bioodpad poprvé nahradí pytlový svoz 14. května 2020.

Podařilo se v lednu, únoru a březnu 2020

 • Tříkrálová sbírka
 • valná hromada SDH Klepačov
 • 10. Klepačovské bowlení
 • Klepačovský bál
 • kontejnery na BRO (výdej nádob – první termín)
 • informační tabulky na hřišti (provozní řád)
 • zajištění roušek pro klepačovské seniory

Děkujeme Městu Blansko a všem ostatním, kteří se zapojili do organizace akcí. Dále děkujeme všem, kteří pomáhají v náročné situaci spojené s pandemií COVID-19.