Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Dne 10.4.2017 od 12:00 do 13:00 bude přerušena dodávka elektrické energie. Budou vypnuty ulice:

  • Dlouhá (od domů č. 41 a 70 po domy č. 8 a 51)
  • Polní

Dne 10.4.2017 od 13:00 do 14:00 bude přerušena dodávka elektrické energie. Budou vypnuty ulice:

  • ulice Dlouhá (od domů č. 160 a 71 po dům č. 173)
  • ulice Na Milíři
  • ulice Jílová
  • ulice Zátiší

Více informací na: https://www.blansko.cz/soubory/uredni-deska/20170323130453.pdf

Přistavení velkokapacitních kontejnerů (duben 2017)

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v pondělí 3.4.2016 od 16 do 18 hodin u točny MHD na Klepačově. V případě naplnění odjíždí dříve.
Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně. Jednotlivá místa budou kontrolována posádkou vozidla a ukládání odpadů mimo kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky.

Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky, použitá elektrozařízení, textil a směsný komunální odpad. Tento svoz je určen pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na zneškodnění odpadů.

Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a na ul. Na Brankách.

Celý text na adrese https://www.blansko.cz/soubory/uredni-deska/20170223103524.pdf

Svoz nebezpečného odpadu (duben 2017)

Upozorňujeme občany Klepačova na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne v sobotu 22.4.2017 v čase 10:00-10:30 u Dělnického domu.

Jde o svoz např. obalů od barev, barev, lepidel, znečištěných textilií, zářivek, výbojek, zaolejovaných filtrů, olejů atd.
Svoz pneumatik touto službou nebude zajišťován, jelikož se nejedná o nebezpečný odpad. Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovištích bez přítomnosti odborné obsluhy.
Pokud by došlo ke zpoždění příjezdu soupravy zajišťující mobilní sběr nebezpečných odpadů oproti stanovenému harmonogramu, vyčkejte jejího příjezdu. K časové prodlevě může dojít např. z důvodu neprůjezdnosti komunikace nebo přílišného zatížení na předcházejících stanovištích. Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního odpadu na k tomu neurčených a nezajištěných místech nebo v jiných dnech, než je stanoveno v harmonogramu, může být ohroženo nejen životní prostředí, ale i zdraví spoluobčanů.
Svoz nebezpečného odpadu je zajišťován pro občany města Blansko a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na likvidaci odpadů.

Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a na ul. Na Brankách.

Celý text na adrese https://www.blansko.cz/soubory/uredni-deska/20170223103301.pdf

Hasičský ples 2017

Sbor dobrovolných hasičů na Klepačově si Vás dovoluje pozvat na tradiční Hasičský ples, který se bude konat v sobotu 4.3.2017 od 20 hodin v Dělnickém domě na Klepačově.
Předprodej vstupenek proběhne v sobotu 25.2.2017 od 15 hodin v hasičské zbrojnici na Klepačově – vstup ze školy.
Rádi také přijmeme dary do tomboly, které je možno přinést v sobotu 25.2.2017 na předprodej vstupenek.

Klepačovská bledule 2017

Klepačovská Občanská HyperaktivitA
pořádá v sobotu 25. března 2017 turistický pochod
KLEPAČOVSKÁ BLEDULE

Startuje se ve vestibulu restaurace Na Kopci od 7:30, trasy jsou v délkách 7, 10, 17 a 27 km.

Startovné 30 Kč/osoba, děti do 15-ti let zdarma. Občerstvení v restauraci je zajištěno již od ranní prezentace.

Budeme se těšit na všechny účastníky.

Dětský karneval

Kolpingova Rodina Blansko a Společnost Katolického domu v Blansku pořádají DĚTSKÝ KARNEVAL, který proběhne v neděli 19. února 2017 od 14:00 hodin v Katolickém domě v Blansku.

Tříkrálová sbírka 2017

Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vám velmi poděkovat za finanční dary do Tříkrálové sbírky, která se v naší obci konala v sobotu dne 14.1.2017. Částka která se vybrala, činí 10.936,- Kč.

Poděkování za koledování patří také Aničce Vychodilové, Simonce Havlíčkové a Justýnce Kostíkové.

Edita Kučerová