Pochod pohádkovým lesem

Pro malé odvážlivce pořádáme zábavný pochod pohádkovou říší s plněním jednoduchých úkolů. Občerstvení a posezení zajištěno. Sraz je v sobotu 12.5.2018 v 19:00 hodin na hřišti na Klepačově.

Pořádá SDH Klepačov

Úklid Klepačova

V neděli 15.4.2018 se koná úklid Klepačova při Dni Země. Sraz dobrovolníků je ve 14 hodin u spodní zastávky. Rukavice a drobné občerstvení zajištěno. Nebuďte lhostejní a přijďte nám pomoci uklidit vlastní obec.
Děkujeme.

Jižní Amerika na motorce

Promítání fotografií na 7 metrovém plátně spolu s příběhy z cest – přijďte si poslechnout vyprávění Mirky z Blanska – motorkářky, která objela svět!
Termín: 22.4.2018 v 16:30
Místo: Kulturní dům Těchov

Kontejnery na svoz biologicky rozložitelných odpadů 2018

Město Blansko se společností Kaiser servis, spol. s r.o. připravilo pro občany Blanska 20 lokalit pro sběr biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu do 1.100 lt nádob. Dále bude i letos pokračovat t.z. pytlový sběr, který má v Blansku již svoji nepřehlédnutelnou tradici.

Město Blansko a společnost Kaiser servis, spol. s r.o. se dohodli, že opět v několika zahrádkářských lokalitách osadí kontejnery na svoz biologicky rozložitelných odpadů (dále jen BRO) a taktéž tentokráte opět zkušebně i v sídlištích Písečná, Sever a Zborovce.

Na Klepačově bude kontejner umístěný opět u točny MHD (1 ks).

Všechny kontejnery by na stanovištích měly být umístěny od dubna do listopadu. V listopadu, podle vývoje počasí, se budou v listopadu tyto kontejnery odvážet. V zimním období je možno vozit BRO na některý ze sběrných dvorů v jeho provozních hodinách.

Do těchto kontejnerů mohou občané ukládat jemné části bioodpadu ze zahrad jako je tráva, listí, košťály, plevel a podobně. Větve o průměru silnějším než cca 5 mm je třeba nalámat nebo nasekat, případně rozdrtit (naštěpkovat). Dále sem mohou občané ukládat např. jadřince, slupky z citrusů a jiných plodů, kávové filtry, ubrousky, zbytky pečiva a obilnin, odpady ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajíček i čajový odpad.
V žádném případě do těchto nádob nepatří žádné živočišné zbytky jako např. maso, kůže, kosti a další. Není žádoucí také odkládat do těchto nádob zeminu, písek…, docházelo by tak k překročení únosnosti kontejnerů a mohlo by tak dojít následně k jejich poškození.
Dále žádáme občany aby s ukládanými odpady do těchto nádob nevhazovali igelity v kterých kompostovatelný odpad donesli, pokud se nejedná o speciální kompostovatelné sáčky, které lze kompostovat i s odpadem. Žádáme občany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet přímo na kompostárnu a následné dotřiďování značně navýší cenu.
Nádoby se budou vyvážet jednou týdně.
Tento druh odpadu je možno odvážet celoročně do obou sběrných středisek odpadů (ul. Na Brankách a u Horní Lhoty u Blanska) v jejich provozních hodinách.
Odvoz je také možný přímo na kompostárnu každé pondělí od 10:00 – 17:00 a ve středu a pátek od 08:00 – 14:00 hod. mimo zimní období.

SSO Horní Lhota u Blanska – tel.: 728843790
SSO na ul. Na Brankách – tel.: 723578034
Kompostárna Bačina – tel.: 602 723 849.

Celý text na adrese https://www.blansko.cz/meu/uredni-deska/download/11199

Odbor KOM

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu 2018

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu – ovoce, zelenina a odpady ze zahrad (např. tráva, listí, plevele atd.) od rodinných domků a bytových domů letos opět již od dubna.
Nebudou odváženy jakékoli části dřevin (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.)!
Město Blansko dohodlo se společností Kaiser servis, spol. s r.o., že opět proběhne osvědčený pytlový svoz tohoto druhu odpadu a to od dubna do listopadu letošního roku. Jedná se opětovně o individuální svozy odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí, uschlých květin a dalších neživočišných kuchyňských odpadů. Občané Blanska by tento druh odpadu neměli odkládat do odpadových nádob na směsný komunál a na nelegální skládky.

Žádáme občany města Blanska a městských částí o uložení tohoto druhu odpadu do pevných pytlů odpovídající nosnosti (ne igelitové nákupní tašky) a jejich přistavení v den svozu do 07:00 hod. ráno ke komunikaci na viditelné místo mimo nádobu na komunální odpad, tak aby bylo zřejmé o který druh odpadu ke svozu se jedná. Upozorňujeme, že svozové vozidlo se již do projetých lokalit nebude následně vracet.

Svoz bude prováděn v městských částech vždy ve čtvrtek jednou za čtrnáct dní:
5.4.; 19.4.; 3.5.; 17.5.; 31.5.; 14.6.; 28.6.; 12.7.; 26.7.; 9.8.; 23.8.; 6.9.; 20.9.; 4.10.; 18.10.; 1.11.; 15.11.; 29.11.2018

Žádáme občany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet na kompostárnu do Blanska, kam jej mohou odvézt případně i sami občané Blanska, a to každé pondělí od 10:00 – 17:00, ve středu a pátek od 08:00 – 14:00 hod. a v sobotu od 8:00 – 12:00 hod.
Upozorňujeme, že dřevní odpad, hlína a písek nebude posádkou svozového vozidla odváženy. Biologicky rozložitelné odpady ze zahrad i dřevní odpad (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.) i nekontaminovanou zeminu mohou občané Blanska uložit v provozních hodinách na sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě u Blanska nebo na ul. Na Brankách v jejich provozních hodinách.

SSO Horní Lhota u Blanska – tel.: 728843790
SSO na ul. Na Brankách – tel.: 723578034
Kompostárna Bačina – tel.: 602 723 849

Celý text na adrese https://www.blansko.cz/meu/uredni-deska/download/11198

Odbor KOM