Směna pozemku

Město Blansko oznamuje záměr směnit pozemek parc. č. 424/17 trvalý travní porost o výměře 716 m2 v k.ú. Klepačov ve vlastnictví města Blansko, z důvodu sjednocení vlastnictví pozemků s pozemky ve vlastnictví fyzických osob, s finančním dorovnáním, za pozemek parc. č. 426/2 o výměře 220 m2 v k.ú Klepačov (lokalita Klepačov, nad ředitelstvím ČKD Blansko).

Bližší informace na https://www.blansko.cz/meu/uredni-deska/download/12158

K výše uvedenému záměru se mohou občané vyjadřovat a předkládat své připomínky v termínu do 15-ti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Písemné vyjádření k tomuto záměru přijímá Městský úřad Blansko, nám. Svobody 3, Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, oddělení POZEMKY.

Klepačovská bledule 2019

Klepačovská Občanská HyperaktivitA
pořádá v sobotu 23. března 2019 turistický pochod
KLEPAČOVSKÁ BLEDULE

Startuje se ve vestibulu restaurace Na Kopci od 7:30, trasy jsou v délkách 7, 10, 17 a 27 km.

Startovné 30 Kč/osoba, děti do 15-ti let zdarma. Občerstvení v restauraci je zajištěno již od ranní prezentace.

Budeme se těšit na všechny účastníky.

Více informací na https://klepacovskabledule.webnode.cz/

Poděkování – Tříkrálová sbírka 2019

Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vám velmi poděkovat za finanční dary do Tříkrálové sbírky, která se v naší obci konala v sobotu dne 12.1.2019. Částka, která se vybrala je vyšší, než v minulém roce, činí 15.863,- Kč ( loni 13.392,- Kč).

Poděkování patří i našim tříkrálovým koledníkům – Verunce Bouškové, Simonce Havlíčkové, Justýnce Kostíkové, Petrušce Staffové, Terezce Odehnalové a Vivince Klímové.

Edita Kučerová

https://blansko.charita.cz/ fotogalerie/my-tri-kralove- jdeme-k-vam/

Kurz pomalých forem cvičení

Nabídka zdravotního – kompenzačního cvičení:

 • jde o pomalou formu cvičení, ve které budeme využívat prvky různých stylů pomalých kompenzačních typů cvičení (pilates, jóga, bodybalance, bodyform apod.)
 • zaměříme se především na protažení pro Vás nejvíce zatížených partií tj. záda (krční, hrudní a bederní páteř)
 • samozřejmě kromě protažení se zaměříme i na posílení ochablého svalstva především břicha, hýždí, zad, stehen, paží apod.
 • budeme využívat především váhy vlastního těla, občas bych přinesla nějaké pomůcky na zpestření – overball, posilovací gumičky, činky, tenisáky, tonning balls, …
 • budete potřebovat pouze ručník (na vypodložení, případně otření potu), pití (dle potřeby), samozřejmě pohodlné oblečení, boty nepotřebujeme, budeme cvičit bosky, případně v ponožkách (doporučuji neklouzavé)
 • možnost vystavení dokladu pro pojišťovnu

Cena: 800 Kč (kurz 18 hodin)

Termíny:
2/2019 – ST 6.2., jarní prázdniny, PO 18.2., ST 27.2.
3/2019 – PO 4.3., PO 11.3., PO 18.3., ST 27.3.
4/2019 – ST 3.4., PO 8.4., PO 15.4., ST 24.4., PO 29.4.
5/2019 – PO 6.5., PO 13.5., ST 22.5., ST 29.5.
6/2019 – PO 3.6., PO 10.6.

V případě zájmu mě prosím kontaktujte: Veronika Kovaříková, v.zavadilovseznam.cz

Hasičský ples 2019

Sbor dobrovolných hasičů na Klepačově si Vás dovoluje pozvat na tradiční Hasičský ples, který se bude konat v sobotu 23.2.2019 od 20 hodin v Dělnickém domě na Klepačově.
Předprodej vstupenek proběhne v sobotu 16.2.2019 od 15 hodin v hasičské zbrojnici na Klepačově.
Pokud by měl někdo z občanů zájem darovat ceny do tomboly, můžete je přinést na předprodej vstupenek.

K tanci a poslechu zahraje opět kapela Sprint.

Srdečně Vás zvou Klepačovští hasiči.

Podařilo se v listopadu a prosinci 2018

 • oprava vík kanálů
 • Beseda se seniory
 • úklid v klubu Škola
 • nové skříně v místnosti OA
 • oprava „hrbolu“ na komunikaci u autobusové točny
 • Vánoční výstava
 • Rozsvícení vánočního stromu
 • oprava komunikace Polní (chybějící úsek)
 • ohňostroj pro děti
 • Valná hromada SDH Klepačov

Děkujeme Městu Blansko a ostatním za přípravu a realizaci všech akcí.