Zájezd do Vysokých Tater 2016

U tradičního zájezdu Vysoké Tatry / Poprad v termínu 27. – 31. července 2016 (st-ne) se nám dodatečně vytvořilo 6 volných míst.
Odjezd/návrat: Blansko a Olomučany.
Více informací na www.tatryzblanska.estranky.cz

Miloš Lidařík, Klepačov, 721 546 808, lidarik.m@seznam.cz

Uklízení hraček na pískovišti

2016_05_piskovisteProsíme všechny rodiče a děti, aby na konci své návštěvy uklízeli hračky na pískovišti na dětském hřišti do dvou bedniček:
jedna je na autíčka, druhá pak na formičky.

Pískoviště tak bude volné pro hraní těch, kteří přijdou.
Nejvíce tento otevřený prostor ocení právě nekonečná fantazie našich nejmenších.

Děkujeme.

Pochod pohádkovým lesem

2016_05_pohadkovy_lesJiž druhý ročník Pochodu pohádkovým lesem v sobotu 7. května 2016 v 18:30 – vezměte své ratolesti a pojďte si projít stezkou, kde Vás budou doprovázet známé pohádkové osobnosti. Letos jsme si pro Vás připravili i stezku odvahy po setmění.

Muzeum Blanenska – nejbližší akce

28. dubna 2016 – Umění ve tmě
29. dubna 2016 – Jak šlo vejce na vandr
20. května 2016 – Muzejní noc

2016_04_umeni_ve_tme 2016_04_vejce_na_vandru 2016_05_muzejni_noc

Pálení čarodějnic

2016_04_carodejniceZveme vás na Pálení čarodějnic, které proběhne v sobotu 30. dubna 2016 od 17:30 na hřišti na Klepačově.

OBČERSTVENÍ PRO „MALÉ I VELKÉ“ ZAJIŠTĚNO !!!

Špekáčky s sebou.
Za děti odpovídají rodiče.

… a k Vánocům dostaneme na Klepačově vodojem

(převzato z http://www.blansko.cz/clanky/2016/04/v-mestske-casti-klepacov-postavi-novy-vodojem, 22. dubna 2016)

K předání staveniště v souvislosti s vybudováním vodojemu v Klepačově došlo dnes dopoledne. Trubkový vodojem o celkové kapacitě dvě stě kubíků vody vyřeší optimalizaci tlakových poměrů v této místní části a současně i problém s nedostatkem požární vody.

Celkem čtyři vodovodní roury ze sklolaminátu po padesáti kubících s kolmo přistavenou armaturní komorou dodá firma HOBAS. Stavba nijak neovlivní ráz okolní krajiny, bude totiž kompletně umístěna pod povrchem země.

V současné době na Klepačově čelí malému tlaku vody, aktuálně je zde pouze jedna padesátikubíková vodovodní roura. Díky větší akumulaci vody tak bude zajištěno i dostatečné množství vody pro místní hasiče.

Do budoucna se uvažuje o napojení klepačovského vodojemu na vodovodní soustavu v regionu, konkrétně na skupinový vodojem Blansko a Jedovnice.

Provoz v městské části nezaznamená žádných změn. Omezení zde budou pouze minimální, a to především podél Klepačovské cesty. Vodovod dvakrát překříží cestu ke hřbitovu, ale průjezd zůstane zajištěn. Kopat se naopak bude v ulici Jílové, kde dojde k položení výtlačného potrubí souběžně se stávajícím rozvodem.

Celkové náklady na tuto akci představují 13 milionů korun, z nichž polovinu pokryje dotace Ministerstva zemědělství ČR. Hotovo má být do 23.12.2016.

Úklid Klepačova se vydařil

2016_04_uklid_klepacova_fotoV sobotu 16. dubna 2016 proběhl na Klepačově v rámci Dne Země úspěšný úklid veřejného prostranství.
Sešlo se nás 17 a celkem se nasbíralo 16 stodvacetilitrových pytlů odpadu. Je potěšitelné, že se jeho množství každoročně snižuje, což může znamenat, že občané Klepačova začínají o své okolí více dbát.

Těšíme se na další ročník!

Rekonstrukce komunikace Na Milíři

(převzato z http://www.blansko.cz/clanky/2016/04/v-pondeli-na-klepacove-zacne-rekonstrukce-komunikace-na-miliri, 8. dubna 2016)

V současné době se připravují stavební práce na opravě místní komunikace ulice Na Milíři v Blansku – Klepačově. V souvislosti se stavebními pracemi byla povolena úplná uzavírka místní komunikace v Blansku – Klepačově, ulice Na Milíři, v úseku od křižovatky s ulicí Dlouhou až po konec ulice Na Milíři, v délce cca 310 m.

Uzavírka:
Rozsah uzavírky: úplná pro veškerý silniční provoz, vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům k přímému zásahu bude vjezd povolen.

Doba trvání: od 11.04.2016 do 13.06.2016

Spoje linkové osobní dopravy vnitrostátní a zastávky autobusů nebudou stavbou dotčené.

Stavbu bude provádět společnost Dopravní stavby Brno, s. r. o., investorem je město Blansko. Odpovědná osoba za zhotovitele je V. Liška, tel.: 724 032 683, stavbyvedoucí.

Rekonstrukce komunikace:
V celé délce ulice Na Milíři bude konstrukce místní komunikace, včetně podkladních vrstev, narušených překopy – kompletně odtěžena a nahrazena novou skladbou, včetně úpravy silniční pláně, ve které bude před pokládkou jednotlivých vrstev konstrukce vozovky uložena ještě drenážní stoka, odvodňující podloží a pláň vozovky.

Součástí této akce bude i realizace parkoviště „Na Špici“, kde bude zrealizováno celkem devět parkovacích stání osobních automobilů.

Zhotovitelem stavebních prací jsou Dopravní stavby Brno, s. r. o. Předpokládaná doba ukončení – do konce června 2016.

odbor stavební úřad
odbor investičního a územního rozvoje

Investiční akce 2016

Datum: 31.3.2016
Autor: Jan Charvát
Zdroj: http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/klepacov-rozsiri-prijezdovou-silnici-problem-s-tlakem-vody-vyresi-novy-vodojem-20160331.html

2016_04_serpentinyKlepačov – Opravené silnice, nové parkoviště a vodojem. Do Klepačova, okrajové části Blanska, zamíří zanedlouho těžká technika. Už v sobotu začnou dělníci v okolí serpentin, které vedou k rodinným domům, kácet stromy. Kvůli rozšíření silnice.

Řidiči v těchto místech musejí tři víkendy po sobě počítat s omezeným provozem. Dopravu budou řídit semafory. „Oprava silnice je v režii kraje. Začne pravděpodobně v květnu, nejpozději v červnu,“ uvedl vedoucí blanenského odboru investic a územního rozvoje Marek Štefan.

Do Klepačova vede jen jedna cesta, která v obci také končí. Auta tam musí zdolat prudký kopec s ostrými a úzkými zatáčkami. Navíc je silnice ve velmi špatném stavu. Problémy tam mají kromě osobních aut také autobusy. To se má po opravách za osm milionů korun změnit.

Klepačovští se léta potýkají také s nízkým tlakem vody. Situace se zlepší díky novému trubnímu vodojemu. Vleze se do něj dvě stě kubíků vody. „Stavět se začne na jaře. Vodojem přijde na bezmála čtrnáct milionů korun,“ řekl tajemník Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko Petr Tioka.

Dělníci se v dubnu pustí také do opravy silnice v tamní ulici Na Milíři a nedaleko bývalé školy postaví parkoviště pro devět aut. To vše za zhruba tři a půl milionu korun, které zaplatí Blansko ze svého rozpočtu.

Úklid Klepačova

2016_04_uklid_klepacovaK příležitosti Dne země opět pořádám SDH Klepačov akci Úklid na Klepačově. Budeme rádi za každého dobrovolníka, co nám přijde pomoct.

Termín:  sobota 16. dubna 2016 ve 14:00
Místo srazu: spodní autobusová zastávka na Klepačově

Pití a jednorázové rukavice zajištěny. Těšíme se na viděnou.