Odečet elektroměrů

V úterý 31. července a ve středu 1. srpna 2018 bude na Klepačově provádět pracovník firmy E.ON odečet elektroměrů.

Pokud v tyto dny nebudete přítomni, žádáme vás, abyste lístek se stavem elektroměru umístili na viditelném místě na svých nemovitostech (dveře, okna, poštovní schránky atd.).

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Pivní slavnosti

Přijďte posedět s kamarády a ochutnat výborná piva a dobré jídlo. Na čepu mimo jiné Hauskrech 12°, Znojemská nefiltrovaná 11°, Polotmavá 13° Démon z pivovaru Vysoký chlumec a další.
Domácí medovina a bohaté občerstvení z grilu připraveno.

Termín: sobota 28. července 2018 od 15:00
Místo: za hasičskou zbrojnicí

Srdečně zvou členové SDH Klepačov

Problém s osvětlením

Ve spodní části Klepačova směrem k ČKD nastal problém s osvětlením (opakované vypínání elektrického jističe). Tento problém se v tuto chvíli řeší s firmou, která vyměňovala svítidla. Než se však najde a odstraní příčina, osvětlení na „chodníku“ z Klepačova k ČKD bude vypnuto.

Prosíme občany, aby zbytečně nehlásili poruchu na této cestě.

Stanovení místní úpravy provozu

Město Blansko oznamuje, že dojde k úpravě dopravního značení na místní komunikaci Klepačov – Olomučany.

Navržená změna spočívá v tom, že místo původní stávající značky s č. B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“ s dodatkovou tabulkou s označením E 13 a textem „Dopravní obsluze vjezd povolen“ instalovaná ve směru od obce Olomučany, se umístí nová svislá dopravní značka s označením IP 10a „Slepá pozemní komunikace“ a původní svislá dopravní značka s č. B 1 již bez dodatkové tabulky se přesune a osadí na konci stávající zástavby rodinných domů v části Dolní Klepačov (před stávající kovové sloupky bránící průjezdu vozidel).

Důvodem pro navrženou instalaci předmětného dopravního značení je sjednocení a zpřehlednění stávajícího nejednotného dopravního značení.

Více informací na: https://www.blansko.cz/meu/uredni-deska/download/11422

Podařilo se v únoru, březnu a dubnu 2018

  • rekonstrukce veřejného osvětlení
  • síťky na basketbalové koše na hřišti
  • údržba hřiště (čištění)
  • trubky na hřišti (renovace)
  • oprava plotu na hřišti
  • nový plot za bývalou školou
  • nové dopadové zóny na dětském hřišti
  • nákup věcí do klubu Škola

Za Občanskou aktivitu tímto děkujeme Městu Blansko za organizační a finanční odporu. Dále děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě všech dalších akcí.

Pochod pohádkovým lesem

Pro malé odvážlivce pořádáme zábavný pochod pohádkovou říší s plněním jednoduchých úkolů. Občerstvení a posezení zajištěno. Sraz je v sobotu 12.5.2018 v 19:00 hodin na hřišti na Klepačově.

Pořádá SDH Klepačov