Podařilo se v červenci, srpnu a září 2020

  • skautské tábory
  • zahájení kroužků v novém školním roce v klubu Škola
  • Sousedské posezení (hasiči)
  • Partyzánská stezka (hasiči)
  • divadelní představení Rytířova dcera
  • vyznačení odbočovacího pruhu na silnici Blansko – Lipůvka

Děkujeme Městu Blansko, SDH Klepačov a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě a realizaci akcí.