Divadelní představení Rytířova dcera

Po nedobrovolné přestávce Klepačovští ochotníci opět uvádějí v dělnickém domě na Klepačově středověký sitkom Rytířova dcera autora Petra Tomšů v režii Jitky Strakové.

Vystoupení proběhne v pátek 9. 7. 2021 v 19:00 a v neděli 11. 7. 2021 v 18:00 hod. Vstupné dobrovolné.

Výdej místenek je od středy 23. 6. 2021 v otevírací době v hospodě Na kopci na Klepačově.
Telefon pro rezervace místenek: +420 730 656 500

Všichni jste srdečně zváni a neváhejte s rezervací, kapacita není nekonečná.

Svoz nebezpečného odpadu (duben 2021)

Upozorňujeme občany Klepačova na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne v sobotu 17.4.2021 v čase 10:00-10:30 u Dělnického domu.

Jde o svoz např. olověných akumulátorů, galvanických článků, obalů od barev, barev, lepidel, znečištěných textilií, zářivek, výbojek, zaolejovaných filtrů, olejů atd. Svoz pneumatik touto službou není zajišťován, jelikož se nejedná o nebezpečný odpad.
Svoz zpětných odběrů elektrozařízení není zajišťován ve svozu nebezpečných odpadů; jedná se o televizory, ledničky, mrazničky atd. Tato elektrozařízení je možné ukládat na SSO níže uvedených.

Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovištích bez přítomnosti odborné obsluhy. Pokud by došlo ke zpoždění příjezdu soupravy zajišťující mobilní sběr nebezpečných odpadů oproti stanovenému harmonogramu, vyčkejte jejího příjezdu. K časové prodlevě může dojít např. z důvodu neprůjezdnosti komunikace nebo přílišného zatížení na předcházejících stanovištích. Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního odpadu na k tomu neurčených a nezajištěných místech nebo v jiných dnech, než je stanoveno v harmonogramu, může být ohroženo nejen životní prostředí, ale i zdraví spoluobčanů.
Svoz nebezpečného odpadu je zajišťován pro občany města Blansko a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na likvidaci odpadů.

Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a na ul. Na Brankách.

Přistavení velkoobjemového kontejneru (duben 2021)

Velkoobjemový kontejner bude přistavený v úterý 6.4.2021 od 16 do 18 hodin u spodní zastávky MHD na Klepačově. V případě naplnění odjíždí dříve.

Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně. Ukládání odpadů mimo kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky.

Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky, použitá elektrozařízení, textil, směsný komunální odpad a biologicky rozložitelný odpad (trávu, listí, ovoce, větve). Tento svoz je určen pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na zneškodnění odpadů.

Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a na ul. Na Brankách.

Jarní úklid Klepačova s Kudlibabkou

Milí občané,
od září loňského roku rosteme zde, na klepačovském kopci, pod názvem Kudlibabka. Jsme lidé z různých prostředí, které spojuje vztah k dětem a přírodě a společně tvoříme tuto lesní školku. S dětmi se učíme venku a vyrážíme na dobrodružné výpravy do místních lesů.
Rádi bychom, s blížícím se jarem, přispěli drobnou pomocí k čistším místním koutům. Proto jsme se v rámci lesní školky zapojili do akce „Ukliďme Česko“ (https://www.uklidmecesko.cz/event/28529 ), ke které bychom Vás rádi přizvali.

V sobotu 27.3.2021 od 9 do 14h bude na horním parkovišti statku Samsara (před brankou do lesní školky Kudlibabka) umístěn Pytlomat – samoobslužný výdejce pytlů a jednorázových rukavic. Akce je myšlena jako individuální úklidová vycházka za dodržování anticovidových opatření.
Nalezený odpad, prosím, třiďme zejména na plasty, sklo a směs. Odpad budeme shromažďovat na horním parkovišti statku Samsara do přistaveného vozíku a též na místo v obci nad spodní autobusovou zastávkou (více v mapce u Pytlomatu). Nalezené velké a těžké kusy odpadu je možno zanechat u nejbližší cesty a na kontakt 721 714 040 podat informaci o místě.

Dle zkušeností SDH Klepačov, které nám byly poskytnuty, jsou místa vyžadující nejvíce úklidové pozornosti tato: okolí cyklostezky, zátočiny, hranice lesa za ulicí Na Špici a ulicí Dlouhá, okolí hřiště a okolí závory za ulicí Na Milíři.

Rozumíme, že tato doba neumožňuje sdílet akci tak, jak bychom si přáli, ale věříme, že myšlenka na dobrý skutek spojuje. Společně tak můžeme přispět k hezčímu prostředí v okolí Klepačova.

Za podporu děkujeme firmě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Statku Samsara, SDH Klepačov a městu Blansku.

Kdykoli vítejte k nám, máte-li chuť poznat se.
Hezké jarní dny přejí a za spolek Kudlibabka zdraví

Barbora Kurajdová a Jana Minářová

Odstávka vody

Z důvodu plánované opravy ve VDJ Klepačov bude provedena odstávka vody dne 10. března 2021 od 8:00 do 15:00 na ul. Jílová, Zátiší, Na Milíři a ul. Dlouhá po ulici Polní.

Odstávka vody

Z důvodu plánované opravy ve VDJ Klepačov bude provedena odstávka vody dne 2. března 2021 od 8:00 do 12:00 na ul. Jílová, Zátiší, Na Milíři a ul. Dlouhá po ulici Polní.