Oznámení o zvětšování Z-boxu společnosti Zásilkovna

K výše uvedenému záměru se mohou zájemci vyjadřovat a předkládat své připomínky či nabídky v termínu do 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení.
Písemné vyjádření, připomínky či nabídky k tomuto záměru přijímá Městský úřad Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, Blansko.

Dokument ke stažení: https://www.blansko.cz/mestsky-urad/uredni-deska/download/16982

Svoz biologického odpadu 2024

Upozorňujeme, že s ohledem na aktuální teplé počasí zahájí město pravidelný svoz biologicky rozložitelného odpadu už v polovině března.
Svoz bioodpadu umístěného u rodinných domů v hnědých 240 litrových nádobách pak začne v úterý 19. března 2024. Po zahájení bude svoz probíhat ve dvou po sobě jdoucích týdnech (ve 12.-13. kalendářním týdnu), následně (od 14. kalendářního týdne) bude svoz zajištěn vždy jednou za 14 dní.

Svoz odpadu bude na Klepačově (včetně Dolního Klepačova) probíhat každý sudý týden v ÚTERÝ (1× za 14 dní).

Více na:
https://www.blansko.cz/mestsky-urad/odbor-spravy-rozvoje/kom-pytlovy-svoz