O Klepačově

Vítejte na oficiálních stránkách obce Klepačov

znak_klepacovKlepačov je vesnice, část okresního města Blanska. Nachází se asi 3 km jihovýchodně od středu Blanska v nadmořské výšce 270 až 420 m n. m. Je zde evidováno 214 domů [2021] a trvale zde žije 615 obyvatel [2021]. Obec je snadno dostupná z asi 1,5 km vzdálené železniční stanice Blansko, jezdí sem linka IDS JMK číslo 223. Je zde veřejný vodovod (už od r. 1902), kanalizace i rozvod zemního plynu. Obydlená část není zatěžována průmyslovou činností ani dopravou.

klepacov_01 klepacov_02 klepacov_03 klepacov_04 klepacov_05 klepacov_06 klepacov_07 klepacov_08 klepacov_09 klepacov_10 klepacov_11 klepacov_12 klepacov_13 klepacov_14 klepacov_15 klepacov_16 klepacov_17 klepacov_18 klepacov_19 klepacov_20 klepacov_21 klepacov_22 klepacov_23 klepacov_24

Historie obce

První známá písemná zpráva o Klepačově je z Lenního archivu z roku 1532, kdy byl jako pustá ves připojen ke statku Blansko. Obnoven byl před rokem 1718 a jeho rozvoj byl úzce spjat s výrobou a zpracováním železa v údolí na soutoku říčky Punkvy se Svitavou.

Vzdělání je základem kulturního života. Odedávna chodily děti z Klepačova do školy v Blansku. Po dlouholetém úsilí občanů byla 1. března 1900 otevřena na Klepačově jednotřídní škola jako expozitura blanenské školy pod řízením ředitele Michala Kráčmara. Prvním učitelem byl František Vendolský. V jedné třídě bylo tehdy 86 žáků všech ročníků. Samostatná obecná škola byla zřízena 1.9.1909, učitelem byl Jan Bažant. 1.5. 1911 byla ustanovena dvoutřídní škola. Déle než deset let působili na škole učitelé Jan Bažant – 14 let, František Češka – 19 let, Jaromír Syrový – 19 let a Jaromíra Poláková – 21 let. Škola byla jako samostatná zrušena r. 1979, dva roky do ní jezdili žáci dvou tříd z Blanska, r. 1981 byla zrušena úplně. Od roku 1982 jí využívala Zvláštní škola jako elokované pracoviště. Ještě jednou se do ní vrátili žáci 1. – 3. p.r. a to v letech 1989 – 1992, když se v obci prováděla výměna vodovodního řádu a zaváděla se kanalizace.

V letech 1878 – 1920 působil na Klepačově čtenářský spolek, který položil i základy místní lidové knihovně. První ochotnická divadla se hrála již v druhé polovině 19. století na primitivním jevišti. Vyšší úroveň zaznamenalo divadelnictví v novém sále Potravního dělnického spolku od r. 1908. V letech 1913 – 1914 tu působil pěvecký spolek, v letech 1902 – 1914 pak i spolek hudební. Klepačovští divadelní ochotníci pracovali při tělovýchovné jednotě a v některých letech sehráli 4 – 6 divadelních přestavení ročně. V r. 1932 klepačovské divadelnictví vyvrcholilo uvedením Blodkovy opery V studni, kterou režíroval Josef Štěpánek a dirigentem byl Jindřich Dryšl. Oba se v dalších letech proslavili v činohrách, operetách i operách blanenského ochotnického divadla. Dlužno připomenouti, že klepačovskou rodačkou je herečka a pedagožka JAMU v Brně – paní Miroslava Jandeková. Činnost místních ochotníků skončila r. 1960.

Od r. 1948 do r. 1975 byl činný Soubor klepačovských žen, který v různých soutěžích získal řadu cen a uznání. Soubor vedla paní Marie Klímová. V letech 1974 – 1979 působil na Klepačově estrádní pěvecký soubor Bolehlav, původně ryze mužský, později obohacený o ženy. Jeho vrcholem bylo scénické pásmo o Karlu Hašlerovi nazvané „Ta naše písnička česká“. Významné místo v kulturní, osvětové a společenské činnosti zaujímá Sbor pro občanské záležitosti, jehož zakladatelem byl r. 1958 pan Josef Štěpánek. Do dnešního dne SOZ pracuje a připravuje řadu akcí pro naše občany. Významný podíl na kultuře měly vždy školy. Nejprve Základní škola a od r. 1989 i mateřská škola, které připravovaly k různým příležitostem kulturní programy a vystoupení dětí.

Další historické údaje na http://www.davar.cz/klepacov/