Další sbírka pro Klokánek

Pro velký zájem ze strany jak občanů, tak s velkým díky a zájmem o uspořádání akce v naší obci ze strany nadačního fondu Klokánek vyhlašujeme 2. sbírku.

Sběrné místo: Dlouhá 166, Klepačov – místnost rozhlasu
Kdy: během října 2023 – konkrétní dny a časy upřesníme včas

Aktuálně potřebují veškeré oblečení a obuv pro děti a dospělé, hračky, ložní prádlo, bytový textil, sportovní potřeby, kojenecké věci, plenky, hygienické potřeby, batohy, tašky, kabelky apod.
Naopak NEpotřebují: kočárky, autosedačky, vajíčka, židličky, stolky, nádobí, knížky apod.
Věci noste v taškách či pytlích.

Kam věci jdou?
Prvotně vše směřuje do 15 zařízení Fondu ohrožených dětí – Klokánek v rámci ČR. Následně do dalších partnerských organizací.

Existují sběrné kontejnery, ovšem pro celou Moravu jsou pouze v Brně a tudíž je dobré uspořádat sbírku v lokalitách bez kontejneru, za kterou je Klokánek velmi rád.

Děkujeme.

Kroužky v Klubu Škola 2023/2024

Letní prázdniny nám sice skončily, ale v nové sezóně opět začínají různé kroužky a pohybové aktivity v našem Klubu Škola.
Přehled naleznete na webových stránkách:
https://www.klepacovublanska.cz/kalendar-klub-skola

Díky městu Blansko jsou organizátoři osvobozeni od platby nájmu a energií v tomto prostoru a za to moc děkujeme. Ceny rostou, ale díky této podpoře je pohyb, kreativita a pospolitost pro obyvatele dosažitelnější.

Přejeme tedy všem krásné zážitky v Klubu Škola.

Svoz nebezpečného odpadu (září 2023)

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 9.9.2023 v čase 10:00-10:30 u Dělnického domu.

Jde o svoz např. olověných akumulátorů, galvanických článků, obalů od barev, barev, lepidel, znečištěných textilií, zářivek, výbojek, zaolejovaných filtrů, olejů atd.
Nejedná se o svoz pneumatik a elektrozařízení.

Elektrozařízení a sběr železného odpadu budou svážet na podzim naši dobrovolní hasiči, datum bude upřesněno.

Velkoobjemový kontejner (září 2023)

Velkoobjemový kontejner bude přistavený v pondělí 4.9.2023 od 16 do 18 hodin na horní točně MHD na Klepačově. V případě naplnění odjíždí dříve.

Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně. Ukládání odpadů mimo kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky.

Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky, použitá elektrozařízení, textil, směsný komunální odpad a biologicky rozložitelný odpad (trávu, listí, ovoce, větve).

Tento svoz je určen pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na zneškodnění odpadů.