Hasičské odpoledne

V sobotu 28.8.2021 od 15:00 do 19:00 pořádá SDH Klepačov Hasičské odpoledne v parku před hasičskou zbrojnicí.

Pro děti budou připraveny hry, skákací hrad a na závěr hromada pěny.

Občerstvení přichystáno pro malé i velké.

Rozšíření termínu svozu bioodpadu

Od úterý 27. července, tedy počínaje 30. kalendářním týdnem, se rozšiřují termíny, v nichž budou pracovníci svozové firmy od rodinných domů vyvážet kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. Dosud se hnědé nádoby vyvážely na území vnitřního města vždy v sudém týdnu ve středu, v místních částech pak ve čtvrtek.

Nově město nabídne rozšířený svoz bioodpadu hned ve čtyřech dnech, vyvážet se bude následovně:

Úterý – Olešná, Hořice, Klepačov, Dolní Klepačov (Olomučany)

Středa – Blansko město

Čtvrtek – Těchov, Obůrka, Češkovice, Žižlavice

Pátek – Lažánky, Horní Lhota, Dolní Lhota

Termíny svozových týdnů zůstávají zachované, svoz bude zajištěn vždy jednou za 14 dní v sudém týdnu.

Zároveň žádáme občany, aby dodržovali a rozumně využívali nosnost nádob, která je u 240 litrových kontejnerů maximálně 96 kg. Při přetížení dochází k nevratnému poškození nádob případně i svozové techniky a k neplánovaným přerušením svozu kvůli nutnosti zajištění nezbytných oprav. Odvoz většího množství odpadu je možné domluvit přímo s posádkou svozového vozidla na místě svozu, k ukládání bioodpadu lze také využít velkokapacitní hnědé kontejnery, oba sběrné dvory či kompostárnu.

Převzato z https://www.blansko.cz/aktuality/zprava/780

Podařilo se v lednu až červnu 2021

  • jarní úklid Klepačova s Kudlibabkou
  • svoz odpadů (velkokapacitní kontejner)
  • svoz nebezpečných odpadů
  • oprava výtluků na silnici
  • pokračování ve výstavbě kanalizace

Děkujeme Městu Blansko a všem dalším, kteří se podíleli na přípravě a realizaci akcí.

Divadelní představení Rytířova dcera

Po nedobrovolné přestávce Klepačovští ochotníci opět uvádějí v dělnickém domě na Klepačově středověký sitkom Rytířova dcera autora Petra Tomšů v režii Jitky Strakové.

Vystoupení proběhne v pátek 9. 7. 2021 v 19:00 a v neděli 11. 7. 2021 v 18:00 hod. Vstupné dobrovolné.

Výdej místenek je od středy 23. 6. 2021 v otevírací době v hospodě Na kopci na Klepačově.
Telefon pro rezervace místenek: +420 730 656 500

Všichni jste srdečně zváni a neváhejte s rezervací, kapacita není nekonečná.

Svoz nebezpečného odpadu (duben 2021)

Upozorňujeme občany Klepačova na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne v sobotu 17.4.2021 v čase 10:00-10:30 u Dělnického domu.

Jde o svoz např. olověných akumulátorů, galvanických článků, obalů od barev, barev, lepidel, znečištěných textilií, zářivek, výbojek, zaolejovaných filtrů, olejů atd. Svoz pneumatik touto službou není zajišťován, jelikož se nejedná o nebezpečný odpad.
Svoz zpětných odběrů elektrozařízení není zajišťován ve svozu nebezpečných odpadů; jedná se o televizory, ledničky, mrazničky atd. Tato elektrozařízení je možné ukládat na SSO níže uvedených.

Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovištích bez přítomnosti odborné obsluhy. Pokud by došlo ke zpoždění příjezdu soupravy zajišťující mobilní sběr nebezpečných odpadů oproti stanovenému harmonogramu, vyčkejte jejího příjezdu. K časové prodlevě může dojít např. z důvodu neprůjezdnosti komunikace nebo přílišného zatížení na předcházejících stanovištích. Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního odpadu na k tomu neurčených a nezajištěných místech nebo v jiných dnech, než je stanoveno v harmonogramu, může být ohroženo nejen životní prostředí, ale i zdraví spoluobčanů.
Svoz nebezpečného odpadu je zajišťován pro občany města Blansko a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na likvidaci odpadů.

Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a na ul. Na Brankách.