Podařilo se v říjnu, listopadu a prosinci 2020

  • vysekání keřů kolem silnice
  • oprava propadlého víka kanálu na křižovatce ulic Dlouhá a Na Příhoně
  • sběr železného šrotu
  • doplnění osvětlení na ulici Polní
  • oprava kapličky (odvodnění)
  • vánoční strom

Děkujeme Městu Blansko a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě a realizaci akcí.