Jarní úklid s Kudlibabkou 2022

Milí spoluobčané,
v tomto roce jsme se opět připojili k výzvě jarního úklidu přírody České republiky. I vás lákáme a zveme k této prospěšné akci. Les může být vždy o něco čistší.

V sobotu 2.4. od 9:30h – 16h bude u branky lesní školky Kudlibabka umístěn pytlomat (samoobslužný výdejce). Zde budou k dispozici pevné odpadkové pytle, hygienické rukavice a mapka s popisem hlavních úklidových míst.

Nalezený odpad shromažďujme na horním parkovišti statku Samsara do přistaveného vozíku a též na místo v obci – vedle horní autobusové zastávky. Nalezené velké a těžké kusy odpadu je možno zanechat u nejbližší cesty a na kontakt 721 714 040 podat informaci o místě. Ze správního oddělení města Blanska máme informaci, že shromážděný odpad bude odvezen během následujícího pondělí.

Dle zkušeností SDH Klepačov jsou místa vyžadující nejvíce úklidové pozornosti tato: okolí cyklostezky, zátočiny, hranice lesa za ulicí Na Špici a ulicí Dlouhá, okolí hřiště a okolí závory za ulicí Na Milíři.

Všem, kteří se rozhodnou úklidovou akci podpořit a přiložit ruku k dílu fandíme a děkujeme!

Za podporu též děkujeme firmě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Statku Samsara, SDH Klepačov a městu Blansku.

Hezké jarní dny přeje a za spolek Kudlibabka zdraví

Bára Kurajdová