Bioodpad se bude nově vyvážet každý týden

Biologicky rozložitelný odpad z domácností v místních částech se bude svážet častěji. Zatím svozová firma vyprazdňuje hnědé plastové popelnice v místních částech vždy v sudých týdnech v úterý (Olešná, Hořice, Klepačov, Dolní Klepačov), ve čtvrtek (Lažánky, Horní Lhota, Dolní Lhota) a v pátek (Těchov, Obůrka, Češkovice, Žižlavice). Počínaje 41. týdnem, tedy v týdnu od 10. října, se bioodpad z těchto částí bude svážet navíc také v lichých týdnech, a to vždy ve čtvrtek a v pátek. Svozový vůz tak bude v místních částech jezdit každý týden. Žádáme obyvatele, aby hnědé kontejnery nově přistavovali u svých nemovitostí vždy ve čtvrtek do 6:00 hodin ráno. Nebude-li popelnice vyvezena ve čtvrtek, bude vyvezena v pátek. V tuto chvíli firma nemůže garantovat konkrétní den pro konkrétní místní část.

Vyšší frekvencí vývozu se město snaží vyhovět požadavkům obyvatel místních částí v souvislosti se zvýšenou produkcí biologicky rozložitelného odpadu v podzimních měsících. Rozšíření svozových dnů potrvá do 48. týdne, tj. do 2. prosince. V něm se svoz bioodpadu z domácností uskuteční v tomto roce naposledy.

Převzato z https://www.blansko.cz/aktuality/zprava/1000