Podařilo se v červenci až prosinci 2022

 • údržba hřiště
 • Hasičské odpoledne
 • svoz odpadu (velkokapacitní kontejner)
 • svoz nebezpečných odpadů
 • nový povrch ul. Dlouhá
 • oprava komunikace kolem hasičky
 • vyčištění odtokových žlabů na silnici v serpentýnách
 • oslavy 111 let založení SDH Klepačov
 • drakiáda
 • sběr železného šrotu (SDH Klepačov)
 • brigády (posezení u hřiště)
 • podzimní úklid hřiště
 • rozsvícení vánočního stromu
 • vánoční výstava

Děkujeme Městu Blansko a všem dalším, kteří se podíleli na přípravě a realizaci akcí.