Jarní úklid s Kudlibabkou III

Milí spoluobčané,
v tomto roce se s dětmi z LMŠ Kudlibabka a jejich rodinami opět připojujeme k výzvě jarního úklidu České republiky. I vás lákáme a zveme k této prospěšné akci. Les může být vždy o něco čistší.

V sobotu 1.4.2023 od 9:30h – 16h bude u branky lesní školky Kudlibabka umístěn pytlomat (samoobslužný výdejce). Zde budou k dispozici pevné odpadkové pytle, hygienické rukavice (v omezeném množství, buďme eko a použijme své vlastní) a mapka s popisem hlavních úklidových míst.

Nalezený odpad shromažďujme na horním parkovišti statku Samsara do přistaveného vozíku a též na místo v obci – vedle horní autobusové zastávky. Nalezené velké a těžké kusy odpadu je možno zanechat u nejbližší cesty a na kontakt 721 714 040 podat informaci o místě. Ze správního oddělení města Blanska máme informaci, že shromážděný odpad bude odvezen během následujícího pondělí.

Dle zkušeností SDH Klepačov jsou místa vyžadující nejvíce úklidové pozornosti tato: okolí cyklostezky, zátočiny, hranice lesa za ulicí Na Špici a ulicí Dlouhá, okolí hřiště a okolí závory za ulicí Na Milíři.

Všem, kteří se rozhodnou úklidovou akci podpořit a přiložit ruku k dílu fandíme a děkujeme!

Za podporu též děkujeme firmě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Statku Samsara, SDH Klepačov a městu Blansku.

Odkaz na akci a proklik na web „Ukliďme Česko“ zde: https://www.uklidmecesko.cz/event/37934

Hezké jarní dny přeje a za LMŠ Kudlibabka zdraví
Bára Kurajdová