Prosba k užívání hřiště

Návštěvníky prosíme, aby šetřili zařízení a neničili jej, udržovali prostory hřišť v čistotě, dodržovali pravidla slušného chování a dbali na svou bezpečnost, ale i bezpečnost ostatních návštěvníků při pobytu v prostorách hřišť.

Je to náš společný majetek a podle toho, jak se k němu budeme chovat, tak nám i bude sloužit!

Děkujeme.