Odpadkové koše a zásobníky na sáčky na psí exkrementy

Na našem posledním setkání občanské aktivity jsme řešili několik otázek od občanů a budeme se k nim postupně vyjadřovat.

Žádali jsme město o pořízení košů na psí exkrementy a zásobníky na sáčky nebo aspoň ty zásobníky, protože psí trus je bohaté naleziště adenovirů a parvovirů, giardií (střevních labmlií), hlístic, tasemnic, kokcidií. Rozkládají se jen zvolna, usazují se v půdě, může je rozmočit první déšť.

Město Blansko bohužel aktuálně neplánuje rozšíření košů na psi exkrementy, ty se mohou v sáčku vyhazovat do veřejných košů, které máme na Klepačově na zastávkách a na lesním a dětském hřišti (zde bych však vzhledem k zápachu a blízkosti místa, kde si hrají děti, požádala obyvatele, aby se to zde nevyhazovalo).

Město nebude pořizovat ani zásobníky na sáčky na psí exkrementy.
Sáčky dávají pouze do centra města a to pouze tam, kde jsou koše na psí exkrementy.
Sáčky bývají však hned pryč a není v silách města je i neustále doplňovat.

Nadále si bude muset každý pejskař nosit vlastní sáčky. Děkujeme, že dárečky po pejscích uklízíte,
podporujete tak čistou obec a vyjadřujete tak slušnost nejen k sousedům, ale i k přírodě.