Svoz bioodpadu v listopadu 2023

Upozorňujeme, že během listopadu dojde k navýšení četnosti svozu biologicky rozložitelného odpadu (BRO) od rodinných domů. Pracovníci svozové firmy budou obsah hnědých kontejnerů vyvážet každý týden. Termíny svozu pro jednotlivé části města zůstávají v platnosti.

Od prosince do začátku dubna bude svoz BRO přerušen.

Převzato z https://www.blansko.cz/aktuality/zprava/1197