Pravidelná nárazová odorizace plynu pro rok 2023

Pravidelná nárazová odorizace plynu pro rok 2023 je naplánována v termínu od 20. do 24. listopadu.

Na začátku každé topné sezóny provádí EG.D pravidelnou odorizaci zemního plynu. Jedná se o preventivní akci, která má odběratele upozornit na to, že jim může doma ze spotřebiče nebo přívodního potrubí unikat plyn.

Do zemního plynu, který je v přírodě bez zápachu, běžně přidáváme na vstupu do naší distribuční soustavy odorant. To je látka s charakteristickým sirným zápachem. Jedenkrát ročně pak probíhá takzvaná nárazová odorizace, kdy dávku odorantu navyšujeme po dobu 4 dní na víc než trojnásobek. Odběratelé díky tomu můžou odhalit i drobné úniky plynu, na které by za normálních okolností nepřišli.

Jakmile máte pocit, že v domácnosti cítíte sirný zápach zemního plynu, hned volejte pohotovostní linku plyn 1239.

Další informace na https://www.egd.cz/clanek/narazova-odorizace-plynu-2023