Oznámení o zvětšování Z-boxu společnosti Zásilkovna

K výše uvedenému záměru se mohou zájemci vyjadřovat a předkládat své připomínky či nabídky v termínu do 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení.
Písemné vyjádření, připomínky či nabídky k tomuto záměru přijímá Městský úřad Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, Blansko.

Dokument ke stažení: https://www.blansko.cz/mestsky-urad/uredni-deska/download/16982