Cesta K hliníku: jednání pokračují

Dne 28.7.2014 ve 20:00 proběhlo místní šetření týkající se stavu cesty K hliníku za přítomnosti Ing. Borka Nejezchleba (zástupce vedoucího Oddělení správy majetku Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, dále jen ŠLP), Jaromíra Kyzlinka a Mgr. Kateřiny Habinové.

Body jednání:

  • kontrola vyřešení problému s nelegálním vypouštěním dešťové vody na cizí pozemek – cesta je v majetku ŠLP
  • zhodnocení stavu
  • návrh možných variant řešení

Ing. Nejezchleb předloží návrhy vedení ŠLP, následuje komunikace s Městem Blanskem (Ing. Štefan) a dohoda o způsobu řešení situace.
O této dohodě budou občané informování a budou přizváni k jednání na místě, kde bude řešení vysvětleno, zodpovězeny dotazy.

Důležitým svorníkem všech jednání je vzájemná konstruktivní spolupráce a vstřícnost – tímto způsobem lze dosáhnout pro všechny zúčastněné optimální řešení.

Za OAKV, Kateřina Habinová

Upozornění a varování v souvislosti s Oznámením o kontrole pitné vody z nechráněných zdrojů

(převzato z http://www.blansko.cz/clanky/2014/07/upozorneni-a-varovani-v-souvislosti-s-oznamenim-o-kontrole-pitne-vody-z-nechranenych-zdroju, 25. července 2014)

Vodárenskou akciovou společností, a. s. divizí Boskovice bylo zjištěno, že do schránek občanů v blanenském a boskovickém regionu probíhá distribuce Oznámení, že v dané obci proběhne kontrola pitné vody z nechráněných zdrojů (studny).

V uvedeném oznámení je uvedeno, že za poplatek 120,- Kč bude přístrojem kolorimetr zn. Hach-Lange (metoda Hach-Lange č. 8039) zkontrolována voda užívaná v domácnosti.

Upozorňujeme občany, že uvedená metoda Hach-Lange č. 8039 slouží pouze pro orientační stanovení dusičnanů v rozsahu 0-30 mg/l. Občan rozhodně nezíská informaci, zda voda vyhovuje pro pitné účely a je zdravotně nezávadná. Tímto nabádáme občany, kteří hodlají využít nabídku uvedenou v oznámení ke zvýšené obezřetnosti.

Pro stanovení, zda voda ze studny je vhodná pro pitné účely, je nutno provést minimálně krácený rozbor vody ve smyslu vyhlášky č. 252/2004 Sb. a její Přílohy č. 5. Uvedený rozbor je na objednávku schopna zajistit mimo jiné i VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., technická divize.

Prodej zboží a výkup kůží

kralikDrůbežárna Prace bude ve středu 30.7. v 9:30 hod. u hasičky prodávat:
kuřice všech barev, stáří 19 – 24 týdnů, cena 160 – 170 Kč/ks, roční slepice, cena 80 Kč/ks, brojlerová kuřata, stáří 2 – 4 týdnů, cena 25 – 45 Kč/ks, káčata brojlerová, stáří 2-5 týdnů, cena 45-75 Kč/ks, husokačeny, stáří 1-5 týdnů, cena 65-90 Kč/ks, housata, stáří 1-5 týdnů, cena 90-140 Kč/ks, krůty, stáří 6-13 týdnů, cena 180-290 Kč/ks, jateční kačeny, cena 190 Kč/ks, chovné kohouty, krmivo pro drůbež a králíky.

Dále pak bude vykupovat králičí kůže – cena až 20 Kč za kůži.

Sousedské posezení

Je nám potěšením pozvat Vás na Sousedské posezení, které pořádáme společně s restauraci Na kopci, proto neváhejte a přijďte v sobotu 26. července 2014 od 18:00 na zahradu za hasičskou zbrojnicí. Můžete se těšit na občerstvení z grilu a udírny, výborné pivo, kytaru, táborák, …

Zve SDH Klepačov

Seminář – 100. výročí vypuknutí první světové války

Muzeum Blansko si Vás dovoluje pozvat na seminář, pořádaný u příležitosti 100. výročí vypuknutí  první světové války. Seminář se bude konat v pátek 12. září 2014 v multimediální síni blanenského zámku. Pokud máte  o účast na semináři zájem, potvrďte, prosím, svoji účast nejpozději do 30.8. 2014 na e-mailové adrese muzeum@blansko.cz nebo ne telefonním čísle 516 418 781.

Program semináře:
9.30–10.15 prezentace účastníků
Úvodní slovo (Mgr. Eva Nečasová, ředitelka Muzea Blansko)
Seminář
10.30
– Vlastimil Schildberger (Moravské zemské muzeum): Sarajevský atentát
– Ivana Bojdová (Blansko): Italští uprchlíci na Blanensku v období první světové války
– Eva Nečasová (Muzeum Blansko): Hrdinství našich legií na frontách Velké války
12.30–14.00 přestávka na oběd
14.00
– Milan Koudelka (Muzeum Blansko): Světová válka v blanenské umělecké litině
– Zdeněk Hasoň (Boskovice): Otisky Velké války
– Diskuse
17.00 Prohlídka interiérů blanenského zámku oživených výstavou společenských šatů
17.30 Společenský večer

Těšíme se na společné setkání s Vámi. Za kolektiv pracovníků Muzea Blansko
Mgr. Milan Koudelka