Výkup padaných jablek

V pondělí 18.8.2014 byl zahájený výkup padaných jablek.

Místo: Rájec-Jestřebí, areálu Kovošrotu, Jiráskova 321.
Pracovní doba:  PO – PÁ 8 – 17 h, SO 8 – 11 h
(po dohodě s p. Janíčkem i mimo tuto dobu –  tel.: 777 922 273)

Svoz nebezpečného odpadu (říjen 2014)

Upozorňujeme občany Klepačova na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne v sobotu 4.10.2014 v čase 10:00-10:30 u Dělnického domu.

Jde o svoz např. obalů od barev, barev, lepidel, znečištěných textilií, zářivek, výbojek, zaolejovaných filtrů, olejů atd.
Svoz pneumatik touto službou nebude zajišťován, jelikož se nejedná o nebezpečný odpad. Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovištích bez přítomnosti odborné obsluhy.
Pokud by došlo ke zpoždění příjezdu soupravy zajišťující mobilní sběr nebezpečných odpadů oproti stanovenému harmonogramu, vyčkejte jejího příjezdu. K časové prodlevě může dojít např. z důvodu neprůjezdnosti komunikace nebo přílišného zatížení na předcházejících stanovištích. Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního odpadu na k tomu neurčených a nezajištěných místech nebo v jiných dnech, než je stanoveno v harmonogramu, může být ohroženo nejen životní prostředí, ale i zdraví spoluobčanů.
Svoz nebezpečného odpadu je zajišťován pro občany města Blansko a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na likvidaci odpadů.

Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a na ul. Na Brankách.

Celý text na adrese http://www.blansko.cz/soubory/uredni-deska/20140813141626.pdf

Přistavení velkoobjemového kontejneru na odpad

V pondělí 1. září 2014 v době od 16:00 do 18:00 hodin bude u dolní autobusové zastávky přistaven velkoobjemový kontejner na odpad (VOK). V případě naplnění odjíždí dříve. Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně. Jednotlivá místa budou kontrolována posádkou vozidla a ukládání odpadů mimo kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky.

Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky, použitá elektrozařízení, textil a směsný komunální odpad. Tento svoz je určen pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na zneškodnění odpadů.

Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a na ul. Na Brankách. Obě SSO mají provozní dobu od úterka do čtvrtka od 10:00 do 17:00 hod., v pátek od 10:00 do 18:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.

SSO Horní Lhota – 728 843 790
SSO na ul. Na Brankách – 723 578 034

Celý text na adrese http://www.blansko.cz/soubory/uredni-deska/20140813140904.pdf

Sousedské posezení No. 2

Vzhledem k vydařenosti minulé akce je to tu opět:
Restaurace NA KOPCI a SDH Klepačov Vás srdečně zve na „Sousedské posezení“. Přijďte v sobotu 23. srpna 2014 od 18:00 na příjemný večer u táboráku, kde nebudou chybět dobroty z udírny, grilu, hra na kytaru. Bohaté občerstvení je součástí. Akce se koná na zahradě za hasičskou zbrojnicí.

Pokácení stromů na dětském hřišti

Dne 29.7.2014 v 9:00 pokácely Technické služby Blansko s.r.o. na Dětském hřišti na Klepačově 3 skupiny stromů a to z důvodu jejich špatného stavu.

Ve 2 případech se jednalo o odstranění stromů stržených bouřkou, v 1 případě pak o preventivní pokácení: stromy byly napadeny škůdci, kmeny začaly uhnívat a hrozil jejich pád.

Ing. Petr Rizner z Odboru komunální údržby potvrdil novou výsadbu, která bude následovat a kterou bude mít v agendě Ing. Vítek.

Kateřina Habinová