Jarní úklid Klepačova s Kudlibabkou

Milí občané,
od září loňského roku rosteme zde, na klepačovském kopci, pod názvem Kudlibabka. Jsme lidé z různých prostředí, které spojuje vztah k dětem a přírodě a společně tvoříme tuto lesní školku. S dětmi se učíme venku a vyrážíme na dobrodružné výpravy do místních lesů.
Rádi bychom, s blížícím se jarem, přispěli drobnou pomocí k čistším místním koutům. Proto jsme se v rámci lesní školky zapojili do akce „Ukliďme Česko“ (https://www.uklidmecesko.cz/event/28529 ), ke které bychom Vás rádi přizvali.

V sobotu 27.3.2021 od 9 do 14h bude na horním parkovišti statku Samsara (před brankou do lesní školky Kudlibabka) umístěn Pytlomat – samoobslužný výdejce pytlů a jednorázových rukavic. Akce je myšlena jako individuální úklidová vycházka za dodržování anticovidových opatření.
Nalezený odpad, prosím, třiďme zejména na plasty, sklo a směs. Odpad budeme shromažďovat na horním parkovišti statku Samsara do přistaveného vozíku a též na místo v obci nad spodní autobusovou zastávkou (více v mapce u Pytlomatu). Nalezené velké a těžké kusy odpadu je možno zanechat u nejbližší cesty a na kontakt 721 714 040 podat informaci o místě.

Dle zkušeností SDH Klepačov, které nám byly poskytnuty, jsou místa vyžadující nejvíce úklidové pozornosti tato: okolí cyklostezky, zátočiny, hranice lesa za ulicí Na Špici a ulicí Dlouhá, okolí hřiště a okolí závory za ulicí Na Milíři.

Rozumíme, že tato doba neumožňuje sdílet akci tak, jak bychom si přáli, ale věříme, že myšlenka na dobrý skutek spojuje. Společně tak můžeme přispět k hezčímu prostředí v okolí Klepačova.

Za podporu děkujeme firmě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Statku Samsara, SDH Klepačov a městu Blansku.

Kdykoli vítejte k nám, máte-li chuť poznat se.
Hezké jarní dny přejí a za spolek Kudlibabka zdraví

Barbora Kurajdová a Jana Minářová

Odstávka vody

Z důvodu plánované opravy ve VDJ Klepačov bude provedena odstávka vody dne 10. března 2021 od 8:00 do 15:00 na ul. Jílová, Zátiší, Na Milíři a ul. Dlouhá po ulici Polní.

Odstávka vody

Z důvodu plánované opravy ve VDJ Klepačov bude provedena odstávka vody dne 2. března 2021 od 8:00 do 12:00 na ul. Jílová, Zátiší, Na Milíři a ul. Dlouhá po ulici Polní.

Podařilo se v říjnu, listopadu a prosinci 2020

  • vysekání keřů kolem silnice
  • oprava propadlého víka kanálu na křižovatce ulic Dlouhá a Na Příhoně
  • sběr železného šrotu
  • doplnění osvětlení na ulici Polní
  • oprava kapličky (odvodnění)
  • vánoční strom

Děkujeme Městu Blansko a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě a realizaci akcí.

Mikuláš 2020

I letos nás v sobotu 5.12. opět navštíví Mikuláš, čert a anděl (z důvodu hygienických opatření nebudou chodit do domu, ale zůstanou venku).

Kdo má zájem, ať napíše jméno a adresu na tel. 724 564 946 a nachystá za dveře balíčky pro své děti.

Těšíme se na vás.
Váš Mikuláš, čert a anděl