Nabídka pravidelných aktivit

Nabídka pravidelných aktivit v bývalé klepačovské škole – Všudybýlkova třída. Zváni jsou všichni bez rozdílu věku.

Pondělí:
„PROŽITKOVÁ VÝTVARKA“ , 17.-18.(18.30)h  Mgr. Libor Bartoš, Jana Štefanová
Úterý:
„HRAVÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY“, 15.-16.(16.30)h  Mgr. Anna Zouharová, Zuzana Fedrová
„TVOŘENÍČKO“, 17.-18.h  Hana Crhonková
Středa:
„VÝRAZOVÉ TANCOVÁNÍ“, 17.-18.h  Mgr. Kateřina Prudíková
Čtvrtek:
„ŠACHY“, 16.45 – 18.(18.30)h  Břetislav Nechvíla, Ing. Josef Plch

Prosíme o zvolení vhodného oblečení: na výtvarku věci, které nebudete litovat při ušpinění; do přírody pevnou obuv a dlouhé nohavice; na tancování teplé ponožky s odstřiženou špičkou a patou. Dětem, se kterými nemohou doprovodné osoby zůstat během činnosti, budeme rádi nápomocni.
Časy konců jsou prozatím orientační. Na výtvarné činnosti je příspěvek 50Kč za tvořící osobu, tancování 30Kč a ostatní činnosti 20Kč.
K případným dotazům použijte e-mail: fedrova@seznam.cz

Všudybýlek – „prožitková výtvarka“

vsudybylek_vytvarkaObčanské sdružení Všudybýlek zve zájemce bez rozdílu věku na první hodinu “prožitkové výtvarky” s panem Mgr. Liborem Bartošem, která se koná v pondělí 24.3.2014 v 17 hodin ve třídě bývalé klepačovské školy.

 

Vstupné dobrovolné, přezuvky a obnošené oblečení vhodné.

Svoz nebezpečného odpadu (duben 2014)

Upozorňujeme občany Klepačova na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne v sobotu 12.4.2014 v čase 10:00-10:30 u Dělnického domu.

Jde o svoz např. televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, galvanických článků, obalů od barev, barev, lepidel, znečištěných textilií, zářivek, výbojek, zaolejovaných filtrů, olejů atd.

Svoz pneumatik touto službou nebude zajišťován, jelikož se nejedná o nebezpečný odpad. Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovištích bez přítomnosti odborné obsluhy.
Pokud by došlo ke zpoždění příjezdu soupravy zajišťující mobilní sběr nebezpečných odpadů oproti stanovenému harmonogramu, vyčkejte jejího příjezdu. K časové prodlevě může dojít např. z důvodu neprůjezdnosti komunikace nebo přílišného zatížení na předcházejících stanovištích. Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního odpadu na k tomu neurčených a nezajištěných místech nebo v jiných dnech, než je stanoveno v harmonogramu, může být ohroženo nejen životní prostředí, ale i zdraví spoluobčanů.
Svoz nebezpečného odpadu je zajišťován pro občany města Blansko a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na likvidaci odpadů.

Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a na ul. Na Brankách.

Celý text na adrese http://www.blansko.cz/soubory/uredni-deska/20140303130240.pdf

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu 2014

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu — ovoce, zelenina a odpady ze zahrad (např. tráva, listí, plevele atd.) od rodinných domků a bytových domů letos již od dubna.
Nebudou odváženy jakékoli části dřevin (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.)!
Žádáme občany města Blanska a městských částí o uložení tohoto druhu odpadu do pevných pytlů odpovídající nosnosti (ne igelitové nákupní tašky) a jejich přistavení v den svozu do 7:00 hod. ráno ke komunikaci a to na viditelné místo.

Svoz bude prováděn v městských částech vždy ve středu jednou za čtrnáct dní:
9.4.; 23.4.; 7.5.; 21.5.; 4.6.; 18.6.; 2.7.; 16.7.; 30.7.; 13.8.; 27.8.; 10.9.; 24.9.; 8.10; 22.10.; 5.11.; 19.11.2014

Žádáme občany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet na kompostárnu do Blanska, kam jej mohou odvézt případné i sami občané Blanska, a to každé pondělí od 10:00 — 17:00 a ve středu a pátek od 08:00 – 14:00 hod.
Upozorňujeme, že dřevní odpad nebude posádkou svozového vozidla odvážen a jeho přistavení bude posuzováno jako vytváření černé skládky.

Celý text na adrese http://www.blansko.cz/soubory/uredni-deska/20140307104713.pdf