Oznámení o zvětšování Z-boxu společnosti Zásilkovna

K výše uvedenému záměru se mohou zájemci vyjadřovat a předkládat své připomínky či nabídky v termínu do 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení.
Písemné vyjádření, připomínky či nabídky k tomuto záměru přijímá Městský úřad Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, Blansko.

Dokument ke stažení: https://www.blansko.cz/mestsky-urad/uredni-deska/download/16982

Velkoobjemový kontejner (duben 2024)

Velkoobjemový kontejner bude přistavený v úterý 2.4.2024 od 16 do 18 hodin u spodní zastávky MHD na Klepačově. V případě naplnění odjíždí dříve.

Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně. Ukládání odpadů mimo kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky.

Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky, použitá elektrozařízení, textil, směsný komunální odpad a biologicky rozložitelný odpad (trávu, listí, ovoce, větve).

Tento svoz je určen pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na zneškodnění odpadů.

Svoz biologického odpadu 2024

Upozorňujeme, že s ohledem na aktuální teplé počasí zahájí město pravidelný svoz biologicky rozložitelného odpadu už v polovině března.
Svoz bioodpadu umístěného u rodinných domů v hnědých 240 litrových nádobách pak začne v úterý 19. března 2024. Po zahájení bude svoz probíhat ve dvou po sobě jdoucích týdnech (ve 12.-13. kalendářním týdnu), následně (od 14. kalendářního týdne) bude svoz zajištěn vždy jednou za 14 dní.

Svoz odpadu bude na Klepačově (včetně Dolního Klepačova) probíhat každý sudý týden v ÚTERÝ (1× za 14 dní).

Více na:
https://www.blansko.cz/mestsky-urad/odbor-spravy-rozvoje/kom-pytlovy-svoz

Klepačovská bledule 2024

Srdečně všechny zveme v sobotu 16.3.2024 na turistický pochod Klepačovská bledule.
Přijďte na procházku do krásného prostředí Moravského krasu. A pojďme zažít tu jarní přírody krásu.

Zvolit si můžete jednu z 5 tras, kde vás čekají stanoviště s moc milou obsluhou a na konci i nějaký ten dáreček.

Sledujte na FB Klepačovská bledule 2024 – turistický pochod

www s propozicemi a trasami: https://klepacovskabledule.webnode.cz/

Poděkování – Dětský karneval 2024

Po dlouhé době se na Klepačově uskutečnil dětský karneval. Mrkněte na pár fotek!
Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci, realizaci, přípravě sálu, na foukání balónků, na chystání úkolů pro děti, na občerstvení. A samozřejmě díky vám všem, kteří jste přišli! Protože bez vás, by to nešlo!
Program byl nabitý, tančilo se, soutěžilo, malovalo se na obličej, tombola proběhla i závěrečná diskotéka byla.
Myslíme, že děti si to moc užily a že se jim ani nechtělo domů.

Budeme se na Vás těšit zase na další společné akci!