Přistavení velkoobjemového kontejneru (duben 2021)

Velkoobjemový kontejner bude přistavený v úterý 6.4.2021 od 16 do 18 hodin u spodní zastávky MHD na Klepačově. V případě naplnění odjíždí dříve.

Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně. Ukládání odpadů mimo kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky.

Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky, použitá elektrozařízení, textil, směsný komunální odpad a biologicky rozložitelný odpad (trávu, listí, ovoce, větve). Tento svoz je určen pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na zneškodnění odpadů.

Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a na ul. Na Brankách.

Jarní úklid Klepačova s Kudlibabkou

Milí občané,
od září loňského roku rosteme zde, na klepačovském kopci, pod názvem Kudlibabka. Jsme lidé z různých prostředí, které spojuje vztah k dětem a přírodě a společně tvoříme tuto lesní školku. S dětmi se učíme venku a vyrážíme na dobrodružné výpravy do místních lesů.
Rádi bychom, s blížícím se jarem, přispěli drobnou pomocí k čistším místním koutům. Proto jsme se v rámci lesní školky zapojili do akce „Ukliďme Česko“ (https://www.uklidmecesko.cz/event/28529 ), ke které bychom Vás rádi přizvali.

V sobotu 27.3.2021 od 9 do 14h bude na horním parkovišti statku Samsara (před brankou do lesní školky Kudlibabka) umístěn Pytlomat – samoobslužný výdejce pytlů a jednorázových rukavic. Akce je myšlena jako individuální úklidová vycházka za dodržování anticovidových opatření.
Nalezený odpad, prosím, třiďme zejména na plasty, sklo a směs. Odpad budeme shromažďovat na horním parkovišti statku Samsara do přistaveného vozíku a též na místo v obci nad spodní autobusovou zastávkou (více v mapce u Pytlomatu). Nalezené velké a těžké kusy odpadu je možno zanechat u nejbližší cesty a na kontakt 721 714 040 podat informaci o místě.

Dle zkušeností SDH Klepačov, které nám byly poskytnuty, jsou místa vyžadující nejvíce úklidové pozornosti tato: okolí cyklostezky, zátočiny, hranice lesa za ulicí Na Špici a ulicí Dlouhá, okolí hřiště a okolí závory za ulicí Na Milíři.

Rozumíme, že tato doba neumožňuje sdílet akci tak, jak bychom si přáli, ale věříme, že myšlenka na dobrý skutek spojuje. Společně tak můžeme přispět k hezčímu prostředí v okolí Klepačova.

Za podporu děkujeme firmě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Statku Samsara, SDH Klepačov a městu Blansku.

Kdykoli vítejte k nám, máte-li chuť poznat se.
Hezké jarní dny přejí a za spolek Kudlibabka zdraví

Barbora Kurajdová a Jana Minářová

Odstávka vody

Z důvodu plánované opravy ve VDJ Klepačov bude provedena odstávka vody dne 10. března 2021 od 8:00 do 15:00 na ul. Jílová, Zátiší, Na Milíři a ul. Dlouhá po ulici Polní.

Odstávka vody

Z důvodu plánované opravy ve VDJ Klepačov bude provedena odstávka vody dne 2. března 2021 od 8:00 do 12:00 na ul. Jílová, Zátiší, Na Milíři a ul. Dlouhá po ulici Polní.

Podařilo se v říjnu, listopadu a prosinci 2020

  • vysekání keřů kolem silnice
  • oprava propadlého víka kanálu na křižovatce ulic Dlouhá a Na Příhoně
  • sběr železného šrotu
  • doplnění osvětlení na ulici Polní
  • oprava kapličky (odvodnění)
  • vánoční strom

Děkujeme Městu Blansko a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě a realizaci akcí.