Jarní úklid s Kudlibabkou III

Milí spoluobčané,
v tomto roce se s dětmi z LMŠ Kudlibabka a jejich rodinami opět připojujeme k výzvě jarního úklidu České republiky. I vás lákáme a zveme k této prospěšné akci. Les může být vždy o něco čistší.

V sobotu 1.4.2023 od 9:30h – 16h bude u branky lesní školky Kudlibabka umístěn pytlomat (samoobslužný výdejce). Zde budou k dispozici pevné odpadkové pytle, hygienické rukavice (v omezeném množství, buďme eko a použijme své vlastní) a mapka s popisem hlavních úklidových míst.

Nalezený odpad shromažďujme na horním parkovišti statku Samsara do přistaveného vozíku a též na místo v obci – vedle horní autobusové zastávky. Nalezené velké a těžké kusy odpadu je možno zanechat u nejbližší cesty a na kontakt 721 714 040 podat informaci o místě. Ze správního oddělení města Blanska máme informaci, že shromážděný odpad bude odvezen během následujícího pondělí.

Dle zkušeností SDH Klepačov jsou místa vyžadující nejvíce úklidové pozornosti tato: okolí cyklostezky, zátočiny, hranice lesa za ulicí Na Špici a ulicí Dlouhá, okolí hřiště a okolí závory za ulicí Na Milíři.

Všem, kteří se rozhodnou úklidovou akci podpořit a přiložit ruku k dílu fandíme a děkujeme!

Za podporu též děkujeme firmě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Statku Samsara, SDH Klepačov a městu Blansku.

Odkaz na akci a proklik na web „Ukliďme Česko“ zde: https://www.uklidmecesko.cz/event/37934

Hezké jarní dny přeje a za LMŠ Kudlibabka zdraví
Bára Kurajdová

Podařilo se v červenci až prosinci 2022

 • údržba hřiště
 • Hasičské odpoledne
 • svoz odpadu (velkokapacitní kontejner)
 • svoz nebezpečných odpadů
 • nový povrch ul. Dlouhá
 • oprava komunikace kolem hasičky
 • vyčištění odtokových žlabů na silnici v serpentýnách
 • oslavy 111 let založení SDH Klepačov
 • drakiáda
 • sběr železného šrotu (SDH Klepačov)
 • brigády (posezení u hřiště)
 • podzimní úklid hřiště
 • rozsvícení vánočního stromu
 • vánoční výstava

Děkujeme Městu Blansko a všem dalším, kteří se podíleli na přípravě a realizaci akcí.

Varování pro občany

Varování: Na Klepačově bylo zaznamenáno napadení obyvatel. Situaci řeší policie, ale dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti, pozornosti zejména v době, kdy je tma. Mezi hlavní oblast patří část od spodní zastávky po oblast serpentin. Situaci napadení a vystrašování řeší policie a velmi aktivně i občanská aktivita s městem Blansko.

Poděkování – Tříkrálová sbírka 2023

Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vám velmi poděkovat jménem svým i za celou Oblastní charitu Blansko za Vaše štědré finanční příspěvky, které jste darovali do Tříkrálové sbírky, která se v naší obci konala v sobotu 7.1.2023. Celková částka činí 20.065,- Kč a je opět vyšší, než v roce 2022 ( 18.008,- Kč).

Velké díky patří i našim tříkrálovým koledníkům – Šárce Fuxové, Lauře Kostíkové, Mari Bouškové, Terce Odehnalové, Vivi Klímové, Klárce Vahalové a Míši Kyzlinkové.

Edita Kučerová

Tříkrálová sbírka 2023

Letošní Tříkrálová sbírka se uskuteční v sobotu 7.1.2023. Koledování bude začínat cca od 9:30 hod., kdy budou vycházet dvě skupinky koledníků.
První skupina obejde horní část obce (Na Milíři, Zátiší a částečně ulice Dlouhá).
Druhá skupina obejde spodní část obce (začne na ulici Dlouhá u hospody, dále Polní a Na Špici).