Svoz biologického odpadu 2022

Sezonní svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu (ovoce, zelenina a odpady ze zahrad jako např. tráva, listí, plevele apod.) od rodinných domků a bytových domů v Blansku proběhne od dubna do listopadu 2022.

Svoz na Klepačově byl zahájen 5. dubna 2022 a bude zajištěn každé úterý jednou za 14 dní v sudém týdnu.

Kontejnery na bioodpad je nutné přistavit v den svozu do 6:00 hodin ráno ke komunikaci na viditelné místo mimo nádobu na komunální odpad. U pozdě přistaveného BRO není možné garantovat svoz. Majitelé si tento odpad budou muset sami následně odvézt na některé sběrné středisko nebo přímo do kompostárny, případně vyčkat do dalšího termínu svozu. Proto všem občanům využívající tuto službu doporučujeme, pokud ví, že přistavení ve svozový den ráno do 6:00 hodin nestihnou, aby kontejnery s BRO přistavili již večer před následným svozem a vyvarovali se tak zbytečným nepříjemnostem.

Svoz je zajištěn pouze pro odpad umístěný v hnědých plastových popelnicích, pytlový svoz je již ukončen. Je zakázáno ukládat BRO odpad v pytlích na území města a jeho místních částí. Vytváření těchto černých skládek bude pokutováno.

UPOZORNĚNÍ!
Svozová firma upozorňuje, že pokud se nepodaří kontejnery vyvézt v uvedený den, svoz bude pokračovat i den následující. Kontejnery proto ponechejte přistavené, dokud nebudou vyprázdněny.