Setkání se starostou 2022

Srdečně vás zveme na tradiční každoroční setkání se starostou města Blanska Ing. Jiřím Crhou a dalšími představiteli Města Blanska.

Předmětem setkání budou témata týkající oprav a investic do naší městské části a další.

Přijďte se dozvědět více a připojte se do diskuze otázkami a náměty.

Kdy: středa 27.4.2022 v 17:00
Kde: klub Škola (objekt býv. klepačovské školy)

Za OA Klepačovský výbor, Mgr. Kateřina Habinová