Podařilo se v červenci až prosinci 2023

 • Hasičské odpoledne (SDH Klepačov)
 • Pivní slavnosti (SDH Klepačov)
 • Partyzánská stezka (SDH Klepačov)
 • kolaudace altánu
 • velkoobjemový kontejner
 • svoz nebezpečného odpadu
 • sběr železného šrotu (SDH Klepačov)
 • výměna vstupních dveří v budově knihovny a rozhlasu
 • podzimní úklid hřiště
 • vzpomínka na zemřelé
 • setkání občanů s vedením města
 • beseda se seniory
 • sbírky pro Klokánek
 • nové atrakce na dětském hřišti
 • lampionový průvod s uspáváním broučků
 • rozsvícení vánočního stromu
 • vánoční výstava
 • vánoční tvoření pro děti
 • Česko zpívá koledy
 • oprava autobusové zastávky (spodní část)
 • nový pingpongový stůl

Děkujeme městu Blansko za investice do naší městské části, velmi si toho ceníme.
Děkujeme všem, kteří vymýšlí akce, podílí se na jejich přípravě a realizaci a udržují a rozvíjí tak společenský život na Klepačově.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podílí na zvelebování našeho Klepačova.