Ukládání odpadků mimo kontejnery

Bohužel se nám tu rozmáhá takový nešvar… a to je ukládání odpadků mimo kontejnery. Nejenže to nepůsobí již na první pohled esteticky, ale odpadky rozfoukává vítr a rozmáčí je déšť.
Prosíme, v případě naplnění kontejneru zkuste jiný, máme tu 3 místa s tříděným odpadem.

Děkujeme.