Velkoobjemový kontejner (duben 2022)

Velkoobjemový kontejner bude přistavený v pondělí 4.4.2022 od 16 do 18 hodin u spodní zastávky MHD na Klepačově. V případě naplnění odjíždí dříve.

Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně. Ukládání odpadů mimo kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky.

Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky, použitá elektrozařízení, textil, směsný komunální odpad a biologicky rozložitelný odpad (trávu, listí, ovoce, větve).

Tento svoz je určen pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na zneškodnění odpadů.

Elektroodpad

Důrazně prosíme občany, aby již neukládali elektroodpad za Dělnický dům (jako tomu bylo v minulosti).

V současné době je možné odevzdat elektroodpad pouze při sběru železného šrotu, který se uskuteční v říjnu 2022, nebo na sběrné dvory ve městě Blansko.

Děkujeme za pochopení.
SDH Klepačov

Poděkování – Tříkrálová sbírka 2022

Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vám velmi poděkovat za finanční dary do Tříkrálové sbírky, která se v naší obci konala v sobotu dne 15.1.2022. Celková částka, která se vybrala činí 18.008,- Kč a je vyšší, než v roce 2020 ( 17.461,- Kč), kdy se koledovalo naposledy.

Velké poděkování patří i našim tříkrálovým koledníkům – Simči Havlíčkové, Šárce Fuchsové, Mariance Bouškové, Petrušce Staffové, Terezce Odehnalové, Vivince Klímové, Dituli Škaroupkové a Klárce Vahalové.

Edita Kučerová