Oslavy 111 let založení SDH Klepačov

V sobotu 17. září 2022 se bude konat v areálu za horní zastávkou autobusu velkolepá oslava 111 let založení SDH Klepačov.

Program:
12:00 – příjezd sborů
14:00 – zahájení
14:30 – ukázky hasičské činnosti
20:00 – večerní zábava se skupinou Akcent

Po celou dobu bohaté občerstvení.
Činnost je realizována za finanční podpory Města Blansko.

Srdečně zvou členové SDH Klepačov

Oprava komunikace – ul. Dlouhá

V pátek 9.9.2022 budou probíhat práce na opravované komunikaci III/37443, ul. Dlouhá podle následujícího harmonogramu:

  • v čase cca 7:30 – 17:30 bourací a dokončovací práce pro pokládku asfaltových vrstev a celoplošné strojní zametání komunikace
  • v čase cca 18:45 (ihned po průjezdu autobusu) aplikace spojovacího postřiku (penetrace vozovky) – od aplikace spojovacího postřiku je nutné se komunikaci vyhýbat jak vozidly tak i pěší
  • v čase cca 19:45 průjezd autobusu umožněn – upozorňujeme cestující na spojovací postřik na vozovce

Dále prosíme všechny občany, aby si v pátek 9.9.2022 ráno přeparkovali vozidla stojící nebo částečně stojící na vozovce. Dále prosíme, aby se tento den co nejvíce opravované komunikaci vyhýbali.

Po aplikaci spojovacího postřiku bude komunikace zcela neprůjezdná (zapáskovaná; průjezd IDS bude umožněn).

Rekonstrukce povrchu ulice Dlouhá

Vážení spoluobčané,
v pondělí 22. srpna 2022 začne dlouho očekávaná rekonstrukce povrchu ulice Dlouhá (od odbočky na Samsaru k bývalému obchodu).

V období 22.8. až 9.9. budou probíhat přípravné práce – frézování stávajícího povrchu, oprava přídlažby z kostek, výšková úprava vodovodních uzávěrů, vpustí a šachet, oprava zásahů po vodovodních přípojkách; tyto práce budou probíhat na nepřerušeného silničního provozu – označení lokálních pracovních míst; přístup k nemovitostem bude zajištěn po dohodě se stavbyvedoucím dle postupu stavebních prací.

10.9. až 11.9.2022 – pokládka obrusné vrstvy vozovky za úplné uzavírky

12.9. až 15.9.2022 – dokončovací práce – zalití pracovních spár, vyklizení staveniště

Zhotovitel: PORR a.s.; finanční náklady stavby 2.435 tis. Kč bez DPH