Žáby

Pozor, migrují nám žáby po Klepačově, hlavně přes ulici Dlouhá. Hodně je jich bohužel přejeto. Prosím, buďte opatrní.

Děkujeme.

Svoz biologického odpadu 2023

Svozy biologicky rozložitelného odpadu budou v roce 2023 probíhat od úterý 4. dubna. Kontejnery na bioodpad je nutné přistavit v den svozu do 6:00 hodin ráno ke komunikaci na viditelné místo mimo nádobu na komunální odpad.
Termín svozu bude na Klepačově (včetně Dolního Klepačova) probíhat každý sudý týden v ÚTERÝ (1× za 14 dní).

Více na:
https://www.blansko.cz/mestsky-urad/odbor-spravy-rozvoje/kom-pytlovy-svoz

Velkoobjemový kontejner (duben 2023)

Velkoobjemový kontejner bude přistavený v pondělí 3.4.2023 od 16 do 18 hodin u spodní zastávky MHD na Klepačově. V případě naplnění odjíždí dříve.

Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně. Ukládání odpadů mimo kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky.

Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky, použitá elektrozařízení, textil, směsný komunální odpad a biologicky rozložitelný odpad (trávu, listí, ovoce, větve).

Tento svoz je určen pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na zneškodnění odpadů.

Pozorovatelna

Od 14.2.2023 je pozorovatelna krásně uklizená i její okolí. Mříž je přidělána. Velké poděkování patří městu Blansko, moc děkujeme a snad se pořádek udrží.
Doporučujeme však na místo nechodit, než se ještě pořeší spadlý strom v její blízkosti.

Děkujeme!